บีจี มอบสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

บีจี มอบสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

บีจี และบริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นแก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจี (BG) และบริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นมอบให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็ว ตามเจตนารมณ์ที่จะอยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทยในทุกวิกฤติ