เซนต์สตีเฟ่นส์ ชูหลักสูตร ESP เสริมศักยภาพ ให้เรียนได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

เซนต์สตีเฟ่นส์ ชูหลักสูตร ESP เสริมศักยภาพ ให้เรียนได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

เซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ชูหลักสูตร English Support Programme (ESP) เพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาใหม่หรือไม่มีพื้นฐานภาษาสามารถเรียนได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เผยหลักสูตร English Support Programme (ESP) เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมา เพื่อตอบรับนักเรียนใหม่ที่ไม่ได้มาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือมาจากหลักสูตร EP และหลักสูตรไทย หรือแม้กระทั่งนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี ที่ยังไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน ด้วยการประเมินภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชั้นเรียน แบบประเมินนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานของ CEFR (Common European Framework of Reference) ซึ่งช่วยให้โรงเรียนเข้าใจความต้องการของนักเรียนได้อย่างชัดเจน และช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจว่า ESP นั้นเหมาะกับบุตรหลานหรือไม่

สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย การประเมินจะดำเนินไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ โดยประเมินจากบทสนทนาทั่วไปในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการออกเสียง (Phonics) อย่างเหมาะสม รูปแบบของการสนับสนุนระดับภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนจัดให้นั้นได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความต้องการ อายุ และระดับชั้นของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับชั้น Year 1 ขึ้นไป ทางโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ให้การสนับสนุนนักเรียนใหม่ผ่านโครงการ English Support Programme (ESP) โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคล สำหรับนักเรียนที่อยู่กับโรงเรียนมาก่อนแล้วจะได้รับความช่วยเหลือในชั้นเรียนตามความเหมาะสม

สิ่งที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ให้ความสำคัญคือ นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยเป้าหมายหลักของการเรียน ESP คือ การทำให้นักเรียนเข้าถึงบทเรียนหลักได้เร็วที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ นักเรียนจะถูกพาออกมาเรียนภาษาอังกฤษส่วนตัวหรือเรียนในกลุ่มเล็กๆ 4–8 คาบเรียน เนื่องจากความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ จึงทำให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง ก่อนที่จะพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง ทางโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้เหมาะสมกับระดับภาษาของนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นใด

เซนต์สตีเฟ่นส์ ชูหลักสูตร ESP เสริมศักยภาพ ให้เรียนได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

นักเรียนเข้าใหม่บางคนให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ESP ว่านักเรียนได้เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้นส่วนอีกคนกล่าวว่า ชอบสร้างโมเดลกล้องและอธิบายวิธีการทำงานของมันเป็นภาษาอังกฤษ

"นักเรียนได้เรียนรู้วิธีพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้น ส่วนอีกคนบอกว่า สนุกกับการเรียนคำศัพท์และตื่นเต้นกับการอ่านหนังสือเล่มใหม่ๆ" นักเรียน Year 3 กล่าว

เซนต์สตีเฟ่นส์ ชูหลักสูตร ESP เสริมศักยภาพ ให้เรียนได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน

นอกจากคุณครูที่สอนโปรแกรม ESP แล้ว คุณครูวิชาเฉพาะรวมถึงคุณครูทุกท่านถือเป็นครูสอนภาษาที่มีความสามารถทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่า คุณครูจะให้ความสนใจกับการพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนทุกคน แม้ว่านักเรียนจะกำลังเรียนวิชาอื่นๆ อยู่ก็ตาม โรงเรียนฯ จึงสามารถมอบประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาที่สมจริง เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อจะเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างปัจจุบันซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

นักเรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษที่ เซนต์สตีเฟ่นส์ ได้เร็วแค่ไหน?

ประการแรก สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยปกติมักใช้เวลา 2 ปี และอีก 5 ปี ในการพัฒนาภาษาทางวิชาการเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการสอบที่สำคัญเช่น การสอบ IGCSE, A-Levels และ IELTS

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ มีประสบการณ์ในการแนะนำนักเรียนตลอดเส้นทางการเรียนรู้ภาษานี้ นักเรียนชั้น Year 11 ที่กำลังสอบ Cambridge IGCSE First Language English หลายคนสมัครเรียนด้วยระดับภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว และเมื่อจบจากโปรแกรม ESP ได้ประสบความสำเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงในช่วงเวลาอันสั้น

นักเรียน Sixth Form หลายคนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษและอเมริกา หรือแม้แต่นักเรียนที่ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศซึ่งต้องการคะแนน IELTS ระดับสูง ทางโรงเรียนฯ มีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอนถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการสอบ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะเตรียมตัวได้อย่างรอบด้านและสามารถทำคะแนนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

"ได้คะแนน IELTS 8.5 ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ!" นักเรียน Year 13 กล่าว

หากต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษบุตรหลานของท่านและเปิดประตูใหม่ที่น่าตื่นเต้นในด้านการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โทรหาโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เพื่อพูดคุยอย่างเป็นกันเองและสมัครเรียนได้ที่ โทร. 084-676-0616 หรือ 02-5130270-1 และส่ง Email คลิก หรือ Website: St.Stephen's International School Bankok