"บ้านปู" เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนเด็กไทยขับเคลื่อน EV

"บ้านปู" เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนเด็กไทยขับเคลื่อน EV

"บ้านปู" ส่งมอบความสนุกสอดแทรกความรู้ เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างสร้างสรรค์

บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน ส่งมอบทั้งความสนุกและสาระให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าผ่านบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ผลงานของน้องๆ ทีม TU Next นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดบอร์ดเกมในโครงการ "Energy on Board by BANPU B-Sports Thailand 2021" ในหัวข้อ "Driving Thailand’s E-mobility" เดิน (บอร์ด) เกมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย มาพัฒนาต่อยอดร่วมกับบอร์ดเกมไนท์ (Board Game Night) หรือ BGN เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนรุ่นใหม่ผ่านบอร์ดเกม

"บ้านปู" เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนเด็กไทยขับเคลื่อน EV

รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสายอาวุโส สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในระยะเวลากว่า 4 ปีที่บ้านปูได้ดำเนินโครงการ BANPU B-Sports Thailand เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านบอร์ดเกม ด้วยจุดประสงค์เริ่มต้นที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะด้าน Soft Skills และได้เรียนรู้เรื่องพลังงานที่สอดแทรกไปกับกิจกรรมในการออกแบบบอร์ดเกม ปลายปีที่ผ่านมาเราจึงได้จัดการประกวดบอร์ดเกม Energy on Board ขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ที่ถ่ายทอดเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้คนให้ความสนใจ ออกมาเป็นเกมในรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

เบื้องหลังความสำเร็จของการสร้างสรรค์บอร์ดเกมนี้ มาจากไอเดียของน้องๆ ทีม TU Next และทีมงานจากกลุ่มธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้าของบ้านปู ที่ร่วมแนะนำแนวทางและแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับน้องๆ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบ้านปูที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การส่งมอบพลังงานที่สะอาดและฉลาดยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และการเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคนทั่วไป

บ้านปู จึงมุ่งหวังว่า บอร์ดเกม EV City จะเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจให้คนที่ได้เล่นเกม อยากมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ในอนาคต 

"บ้านปู" เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนเด็กไทยขับเคลื่อน EV

อภิรักษ์ แก้วพวง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ และ บำเพ็ญพร โซ่เงิน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบเกม EV City กล่าวว่า เกมนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากนโยบาย 30/30 ของภาครัฐ ที่ตั้งใจจะผลักดันให้ประเทศไทยผลิตยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero Emission Vehicle (ZEV) ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยานยนต์ในประเทศ ภายในปี ค.ศ. 2030

ความท้าทายของเกมนี้คือ ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบริษัทผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) และชาร์จจิ้ง สเตชั่น (Charging Station) ตามความต้องการของตลาด อีกทั้งยังต้องผลัดกันแสดงบทบาทเป็น "นายกสมาคมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม EV แห่ง EV City" เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ อันจะเป็นตัวแปรสำคัญต่ออุตสาหกรรมและผู้ประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า

โดยกลไกและการเดินเรื่องของเกม อ้างอิงจากสิ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การ์ดนโยบายสมาคม การ์ดความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และชาร์จจิ้ง สเตชั่น รวมถึงหลักอุปสงค์และอุปทานที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาต้นทุนของอุปกรณ์ต่างๆ อีกด้วย โดยผู้เล่นที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ร่วมผลักดันอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของเมืองให้เติบโตตามเป้าหมาย และสร้างรายได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

"บ้านปู" เปิดตัวบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" ชวนเด็กไทยขับเคลื่อน EV

ก่อนที่จะกลายมาเป็นบอร์ดเกม EV City ฉบับสมบูรณ์ เกมนี้ได้ถูกพัฒนางานศิลป์โดย ภูวดล ทองนวม หรือ บุ่ย ผู้วาดภาพประกอบเกม ซึ่งได้เล่าให้เราฟังว่า ความท้าทายของการวาดภาพประกอบเกมนี้คือ การทำให้เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่มีรายละเอียดมากและดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อน กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น จึงเลือกที่จะใช้การออกแบบในรูปแบบของไอโซเมตริก (Isometric) หรือภาพลักษณะสามมิติที่กำหนดมุมที่มองเห็นเป็นจุดเริ่มต้น มีมุมเอียงและสัดส่วนที่แน่นอน ทำให้เห็นรายละเอียดด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนชัดเจน เพื่อลดทอนรายละเอียดของเมือง ทำให้เห็นพื้นที่เกมและผังเมืองทั้งหมดจากมุมสูง ผู้เล่นสามารถมองภาพรวมของการสร้างส่วนประกอบต่างๆ ของเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเนื้อเรื่องของเกม EV City มีความสนุก อิงกับสถานการณ์จริง จึงถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตาม และน่าจะโดนใจคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า

เตรียมพร้อมรับความสนุกกับบอร์ดเกม "EV City-ยานยนต์ไฟฟ้ามหานคร" กันได้เร็วๆ นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากโครงการได้ที่เฟซบุ๊ก BANPU B-Sports Thailand