2 มิ.ย. นี้ มาร่วมเปลี่ยนโลกพร้อมกัน กับ กฟผ. ในงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

2 มิ.ย. นี้ มาร่วมเปลี่ยนโลกพร้อมกัน กับ กฟผ. ในงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

กฟผ. ชวนคนไทย รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “Circular Economy หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” 2 มิ.ย. เชิญรับฟังเสวนาออนไลน์จากกูรูชั้นนำด้าน CE ได้ทาง Facebook Live กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 - 12.00 น.

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2565 เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิด “EGAT for ALL หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” โดยในปีนี้ มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น กฟผ. จึงได้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) มาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การ CE ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมตลอดเดือนมิถุนายน ดังนี้

งานเสวนาออนไลน์ “Circular Economy หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” และการประกาศนโยบาย กฟผ. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การ CE ผ่าน Facebook Live กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้รับรู้ถึงความหมาย ความสำคัญ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด CE ร่วมกันขบคิดไอเดียที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากกูรูชื่อดังในวงการ CE ของประเทศ ได้แก่

  • ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ เศรษฐกิจหมุนเวียน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

โดยมีคุณแอน ทวีรัตน์ จิรดิลก เป็นผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ที่ส่งคำถามในช่วงเสวนาจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลสุดประทับใจจาก กฟผ. 

2 มิ.ย. นี้ มาร่วมเปลี่ยนโลกพร้อมกัน กับ กฟผ. ในงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

นิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง ผ่านเว็บไซต์ EGAT ร่วมเดินทางสำรวจเมืองแห่งอนาคต “EGAT Town” และพิชิตภารกิจในเกมต่างๆ ตามเส้นทางแนวคิด CE โดยผู้เข้าชมที่ทำภารกิจครบ และตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2565 จะมีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกจาก กฟผ. จำนวน 300 รางวัล 

นิทรรศการ “Moving for World หมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนโลก” ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เรียนรู้แนวคิด CE แล้ว พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2565 โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

2 มิ.ย. นี้ มาร่วมเปลี่ยนโลกพร้อมกัน กับ กฟผ. ในงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 2 มิ.ย. นี้ มาร่วมเปลี่ยนโลกพร้อมกัน กับ กฟผ. ในงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565