ธนชาตประกันภัย คว้า Best Company Performance รางวัล Thailand Top Company Awards 2022

ธนชาตประกันภัย คว้า Best Company Performance รางวัล Thailand Top Company Awards 2022

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022 ประเภท "Best Company Performance" แถวหน้าในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย

บมจ. ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022 ประเภท "Best Company Performance" สร้างองค์กรเป็นต้นแบบธุรกิจที่สามารถพลิกโฉมสู้ยุคโควิดได้อย่างรวดเร็ว มีอันดับเครดิตทางการเงินการันตีคุณภาพ ที่ระดับ "AA-" เติบโตได้ในทุกสถานการณ์ มุ่งมั่นเดินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม    

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2022" ประเภทรางวัลแห่งความเป็นเลิศ "The Best Business Performance Award" จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับนิตยสาร Business+ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาในด้านกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยม น่าเชื่อถือ มีความเป็นมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนวิธีทางการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ จนสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ธนชาตประกันภัย คว้า Best Company Performance รางวัล Thailand Top Company Awards 2022

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กร ซึ่งตลอดปีที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลกระทบเกินความคาดหมาย รวมถึงภาวะสงครามที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงและภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดล้วนเป็นสถานการณ์ที่ต้องมีการปรับตัวและพลิกกลยุทธ์ตั้งรับให้ทัน โดย ธนชาตประกันภัย สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ดังกล่าวมาได้อย่างแข็งแกร่ง ด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคง การันตีด้วยเครดิตทางการเงินคุณภาพ ที่ระดับ "AA-" จากสถาบันการจัดอันดับ ทริส เรตติ้ง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว รักษาความสามารถการแข่งขันในตลาดประกันภัยไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ปี 2564 มีสัดส่วนการขายสูงถึง 84% ที่สำคัญยืนหยัดสู้กับทุกสถานการณ์ผ่านมาได้พร้อมกับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้

ทั้งนี้ บมจ. ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทางการเงินสูงเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย ด้วยเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 4,930 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2564 สูงถึง 1,386% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของ คปภ. ที่กำหนดไว้ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 140% และจากการบริหารจัดการที่ดีทำให้ ณ งวดสิ้นปี 2564 บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้ 768 ล้านบาท เติบโต 3.09% จากปีก่อน และในงวดไตรมาส 1 ปี 2565 มีกำไร 193 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.43% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าในปี 2565 นี้ บริษัทจะสามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ที่ 10,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย

รางวัล "THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022" เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่มอบให้แก่บริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ทั้งด้านผลการดำเนินงาน การประกอบธุรกิจที่มีความโดดเด่น มีความสามารถปรับกลยุทธ์ธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้รางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและสร้างความภาคภูมิใจในความสำเร็จของทุกองค์กร