ไทยออยล์ โครงการพลังงานสะอาด สร้างสถิติความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ 30 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ไทยออยล์ โครงการพลังงานสะอาด สร้างสถิติความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ 30 ล้านชั่วโมงการทำงาน

ไทยออยล์ ทำพิธีมอบโล่รางวัลให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด ที่สร้างสถิติความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ 30 ล้านชั่วโมงการทำงาน

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลทำงานผ่าน 30 ล้านชั่วโมงโดยปราศจากอุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียเวลาทำงานให้กับผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณผู้รับเหมาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการจัดการด้านความปลอดภัย และรณรงค์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานระหว่างงานก่อสร้าง โดยมีผู้บริหารจาก บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปิโตรแฟค เซาท์อีสท์เอเชีย พีทีอี ลิมิเต็ด และตัวแทนจาก บริษัท ไซเพ็ม สิงคโปร์ พีทีอี. แอลทีดี. รับมอบ ณ ห้องโถงสำนักงานโครงการฯ  โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

สถิติความปลอดภัยในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกฝ่าย ภายใต้การทำงานตามแนวนโยบายของ ไทยออยล์ รวมถึงมาตรการต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงกลั่น