HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม

HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม

HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ อีกขั้นของความมั่นใจทางการรักษา ข้อเข่าเสื่อม อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ

ข้อเข่าเสื่อม อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่มักพบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ หลายท่านอาจพบปัญหาที่แตกต่างกันทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จึงทำให้หลายท่านเกิดความลังเล หรือหลีกเลี่ยงที่จะเข้ารับการผ่าตัดรักษาตั้งแต่เริ่มต้นทำให้อาการของโรคอาจทรุดลงตามลำดับ 

นายแพทย์สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านการรักษาอยู่เสมอ เราจึงไม่หยุดพัฒนา นวัตกรรมการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงโดยการนำหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มาใช้กับการผ่าตัดรักษาเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่งพญาไท 3 เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ใช้หุ่นยนต์ช่วย ผ่าตัดข้อเข่าเทียม ROSA (ROBOTIC ASSISTED SURGERY IN TOTAL KNEE ARTHROPLASTY) จะควบคุมการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ ซึ่งนำทีมดูแลเรื่องการผ่าตัดโดย ศ.นพ กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท 3 ร่วมด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการร่วมวางแผนการผ่าตัด

ทั้งนี้ หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียม ROSA ROBOTIC ถือเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการวางแผนการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำสามารถวางแผนควบคุมและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยได้ทุกที่ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีระบบที่สามรถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ทำให้ลดความผิดพลาด ลดความเจ็บปวด เสียเลือดน้อย เพราะระบบความพิวเตอร์จะคำณวนระยะในบริเวณที่ ชับซ้อนและเข้าถึงได้ยากช่วยให้การผ่าตัดไม่ให้เคลื่อนที่หรือออกนอกเส้น จึงทำให้สามารถเข้าทำการผ่าตัดได้อย่างตรงจุดและแม่นยำส่งผลให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ลดระยะเวลาพักฟื้นและยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างรวดเร็ว โรงพยาบาลพญาไท 3 เราไม่หยุดพัฒนาการรักษา และพร้อมดูแลคุณให้อบอุ่นดังคนในครอบครัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย

HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม HI TRUST HI TECHNOLOGY อีกขั้นแห่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ข้อเข่าเสื่อม