PTG ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

PTG ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

PTG ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ ประธานกรรมการบริษัท นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 44 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 417.5 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้