"PTT NGV Station" ต้นแบบสถานีพลังงานสะอาดรูปแบบ Mixed Use ที่สาขากำแพงเพชร 2

"PTT NGV Station" ต้นแบบสถานีพลังงานสะอาดรูปแบบ Mixed Use ที่สาขากำแพงเพชร 2

สถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เปลี่ยนรูปแบบสู่สถานีบริการนำร่องในรูปแบบ Mixed Use พร้อมบริการต่างๆ เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้น

ต้นแบบสถานีบริการพลังงานสะอาดบนสถานีบริการ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร 2 เปลี่ยนสถานีบริการ NGV รูปแบบเดิม สู่สถานีบริการนำร่องในรูปแบบ Mixed Use ที่ให้บริการทั้งเติมก๊าซ NGV และเติมไฟฟ้า

อีกทั้ง มาพร้อมกับแหล่งรวมสินค้า และบริการต่างๆ ทั้ง Vending Café กะทิสดสเตชั่น Café Amazon Swap & Go และบริการ iPost พร้อมให้บริการ เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น