ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่1 ของปี 2565 วันที่ 22 พฤษภาคม

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่1 สำหรับพ.ศ.2565   ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภา 22 พฤษภาคม