"ปธ.-รองปธ.วุฒิสภา" อวยพรวันสงกรานต์ ขอคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19

"ปธ.-รองปธ.วุฒิสภา" อวยพรวันสงกรานต์ ขอคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19

พรเพชร-สิงห์ศึก-ศุภชัย ส่งคำอวยพรคนไทย วันสงกรานต์65 ขอคนไทยไร้โรคภัย ปลอดภัยจากโควิด-19 พร้อมพบความสุข ความสำราญใจ

         วันที่ 13 เมษายน ถือเป็นวันสงกรานต์ และเป็นวันปีใหม่ไทย ทั้งนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้ส่งคำอวยพรไปยังคนไทย ระบุว่า 

 

             "ผมขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวง และขอให้ทุกท่านเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยสวัสดิภาพ"

 

         เช่นเดียวกับ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ที่ส่งคำอวยพรให้คนไทยเช่นกัน

"ปธ.-รองปธ.วุฒิสภา" อวยพรวันสงกรานต์ ขอคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19

 

"ปธ.-รองปธ.วุฒิสภา" อวยพรวันสงกรานต์ ขอคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19

"ปธ.-รองปธ.วุฒิสภา" อวยพรวันสงกรานต์ ขอคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19