“กองทัพบก”ปัดห้ามสาวประเภท2สวมเสื้อสกรีนหน้า"บิ๊กตู่"เข้าเกณฑ์ทหาร

“กองทัพบก”ปัดห้ามสาวประเภท2สวมเสื้อสกรีนหน้า"บิ๊กตู่"เข้าเกณฑ์ทหาร

“กองทัพบก”ปัดห้ามสาวประเภท2สวมเสื้อสกรีนหน้า"บิ๊กตู่"เข้าเกณฑ์ทหาร เผยเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ไม่มีการกล่าวห้าม ลั่นให้เกียรติผู้ตรวจเลือกเท่าเทียฝ

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าในขณะนี้กองทัพบกกำลังดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-20 เม.ย. 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่ง4 วันที่ผ่านมา บรรยากาศการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชายไทยเข้าแสดงตนและเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกตามที่ราชการนัดหมาย ที่สำคัญมีผู้สมัครเป็นทหารแล้ว 12,056 คน 

โดยกองทัพบกขอเรียนอีกครั้งถึงขั้นตอนต่างๆในการตรวจเลือก ดังนี้ ทุกสถานที่ตรวจเลือกทหาร จะมีคณะกรรมการตรวจเลือกและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้งที่เป็นทหารและ ฝ่ายปกครอง จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้แก่ผู้มาตรวจเลือกตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด ได้แก่ การเรียกชื่อ ตรวจสอบเอกสารและแจ้งความประสงค์ กรณีขอสมัครใจเป็นทหาร ,ขอผ่อนผัน หรือขอสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก 
 

ต่อจากนั้นเป็นการพบแพทย์ตรวจร่างกาย โดยจัดลำดับผู้ที่มีร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร, วัดขนาดร่างกาย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนจับสลากใบดำ – ใบแดง และเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือใบ สด.43 ซึ่งถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกโดยสมบูรณ์

“ในส่วนของการแต่งกายของผู้เข้ารับการตรวจเลือกนั้น กองทัพบกมิได้กำหนดเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะข้อบังคับใดๆ ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจเลือกสามารถแต่งกายตามสะดวกในชุดสุภาพ มาเข้าร่วมการตรวจเลือกตามวันและเวลานัดหมายของตน”
 

ต่อจากนั้นเป็นการพบแพทย์ตรวจร่างกาย โดยจัดลำดับผู้ที่มีร่างกายเหมาะสมกับการเป็นทหาร, วัดขนาดร่างกาย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนจับสลากใบดำ – ใบแดง และเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองประจำการหรือใบ สด.43 ซึ่งถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการตรวจเลือกโดยสมบูรณ์

“ในส่วนของการแต่งกายของผู้เข้ารับการตรวจเลือกนั้น กองทัพบกมิได้กำหนดเครื่องแต่งกายที่เป็นลักษณะข้อบังคับใดๆ ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจเลือกสามารถแต่งกายตามสะดวกในชุดสุภาพ มาเข้าร่วมการตรวจเลือกตามวันและเวลานัดหมายของตน”

สำหรับกรณีทหารกองเกินหรือผู้ที่มาเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหารในปีนี้มีบางคนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดและมีใบรับรองแพทย์ กองทัพได้จัดสถานที่ตรวจร่างกายเป็นการเฉพาะและมีเจ้าหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ 

“ส่วนที่มีการลงในสื่อโซเชียลมีเดียกล่าวอ้างว่า มีผู้สวมเสื้อที่มีภาพของนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้ารับการตรวจเลือกนั้น ได้ตรวจสอบกับประธานกรรมการตรวจเลือกแล้ว ไม่เป็นความจริง ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดกล่าวห้ามตามที่ถูกกล่าวอ้าง และผู้ปรากฏในภาพก็สามารถเข้ารับการตรวจเลือกได้ตามกระบวนการปกติ”

กองทัพบกขอเรียนว่า การตรวจเลือกทหารได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด ตลอดจนอำนวยความสะดวก และให้เกียรติผู้เข้ารับการตรวจเลือกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือว่าชายไทยทุกคนที่มาเข้ารับการตรวจเลือก เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบ้านเมือง กองทัพบกพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่

“กองทัพบก”ปัดห้ามสาวประเภท2สวมเสื้อสกรีนหน้า"บิ๊กตู่"เข้าเกณฑ์ทหาร