"ศิธา" หาเสียง "ผู้ว่าฯ กทม." ใช้ "Blockchain - DAO" บริหารงบ กระจายการตรวจสอบ

"ศิธา" หาเสียง "ผู้ว่าฯ กทม." ใช้ "Blockchain - DAO" บริหารงบ กระจายการตรวจสอบ

"ศิธา" แท็กทีม "พนา" ลงพื้นที่หาเสียง "ผู้ว่าฯ กทม." ย่าน ตลาดใหม่ดอนเมือง - ชุมชนริมคลองเปรมฯ พบ ปัญหาที่อยู่อาศัย พร้อมคืนอำนาจประชาชน ให้มีส่วนตัดสินใจใช้งบ ดึง Blockchain เสริมประสิทธิภาพ แก้ให้ตรงความต้องการ ใช้ DAO กระจายการตรวจสอบ

น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 11 พร้อมนายพนา วุฒิเดช ผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ผู้สมัคร ส.ก.) หมายเลข 3 พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ย่านตลาดใหม่ดอนเมือง และชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งพบหลายปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ ทั้งด้าน สุขภาวะ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งชุมชนริมคลอง ถูกผลักดันให้ไปเช่าบ้านมั่นคงของรัฐบาล แต่ชาวบ้านเห็นว่าการย้ายที่อยู่กระทบการประกอบอาชีพ กระทบรายได้

ที่สำคัญ ต้องเสียค่าเช่ารายเดือนโครงการบ้านมั่นคง สูงถึงเดือนละ 4,000 บาท เป็นจำนวนที่สูงเกินความสามารถในการผ่อนชำระ และสูงกว่ารายรับในแต่ละเดือน ท้ายที่สุดเมื่อไม่สามารถชำระเงินได้ตามที่กำหนด อาจถูกขับไล่ และกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ 

"ศิธา" หาเสียง "ผู้ว่าฯ กทม." ใช้ "Blockchain - DAO" บริหารงบ กระจายการตรวจสอบ ศิธา ทิวารี

น.ต.ศิธา กล่าวว่า ตนจะฟังเสียงความต้องการของคน กทม.โดยจะเป็นผู้ว่าฯ คนแรก ที่จะคืนอำนาจให้ชาวกรุงเทพทุกคน ได้ร่วมตัดสินใจในการใช้งบประมาณ กทม. ไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดตามความต้องการของประชาชน รวมถึงการตรวจสอบงบประมาณของ กทม.ด้วยสภาประชาชน (Community Council) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้ กทม.ใช้จ่าย และบริหารงบประมาณตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด ด้วย Blockchain กระจายอำนาจการตรวจสอบด้วยระบบ Decentralized Autonomous Organizatiom หรือเรียกสั้นๆว่า “DAO”

 น.ต.ศิธา กล่าวว่า ผมจะเป็นผู้ว่าฯ ที่ทำในสิ่งที่ผู้ว่าฯ คนอื่นไม่เคยทำ งบประมาณทุกบาทของกรุงเทพมหานคร จะต้องถูกใช้ให้ตรงกับความต้องการของคนกรุงเทพฯ อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ เท่านั้นไม่พอ ชาว กทม.ทุกคน ต้องสามารถ ประเมินการทำงานของผู้ว่าฯ กทม. และข้าราชการทุกคนได้ รวมทั้งต้องให้อำนาจคน กทม.ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน ของกรุงเทพฯ ได้ในทุกขั้นตอนด้วย 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์