เปิดประวัติ "บิ๊กจอร์จ" เต็งหนึ่ง "ผบ.ทร. ผลงานคับแก้ว-คุณภาพคับจอ

เปิดประวัติ "บิ๊กจอร์จ" เต็งหนึ่ง "ผบ.ทร. ผลงานคับแก้ว-คุณภาพคับจอ

ทร.เผยประวัติ "พล.ร.อ.เชิงชาย" ดีกรีหัวหน้านักเรียนนายเรือ -นักเรียนเสธ.ทร.ลำดับที่ 1 อดีตผู้ช่วยทูตกรุงวอชิงตัน ช่วยรัฐบาลปลดใบเหลืองไอยูยู แก้ปัญหาโควิด-19 สนับสนุน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

17 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 238 นาย โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

โดย กองทัพเรือ เป็นเหล่าทัพที่ถูกจับตา หลัง พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. มีการโยกย้ายสลับตำแหน่งข้ามหน่วยโดยดึง "บิ๊กจอร์จ" พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ตท.22) รองเสนาธิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย มาดำรงในตำแหน่ง ผช.ผบ.ทร. เพื่อจ่อขึ้น ผบ.ทร. พร้อมส่ง "บิ๊กปู" พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ (ตท.22) ผช.ผบ.ทร. ไปเป็น รอง เสธ.ทร.แทน

ประวัติการทำงาน
ผู้บังคับการเรือหลวงคำรณสินธุ
ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย/วอชิงตัน ดีซี
ผู้อำนวยการ กองการฝึก กรมยุทธการทหารเรือ
 ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือ
เสนาธิการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ 
รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ
ผู้อำนวยการ สำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ
รองเจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3
รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ผลงานที่สำคัญ
ดำรงตำแหน่ง รองหัวหน้าสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่าง พ.ศ.2559 - 2561) ในการแก้ไขปัญหากรณีสหภาพยุโรปตัดสินใจให้สถานะใบเหลืองกับประเทศไทย เนื่องจากดำเนินการไม่เพียงพอในการป้องกัน ขจัด และยับยั้ง การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) จนสหภาพยุโรปประกาศปลดสถานะใบเหลืองเพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาฯ เมื่อ 8 มกราคม 2562


 ดำรงตำแหน่ง กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา 
ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ขอวชาติทางทะเล พ.ศ.... ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ในการผลักดัน พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 เมื่อ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นผลท าให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อบูรณาการหน่วยงานรักษากฎหมายทางทะเลของไทยในการักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอำนวยการและสั่งการกำลังเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย การลักลอบขนสินค้า และยาเสพติดเข้าประเทศทางทะเล

เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 อำนวยการจับกุมยาเสพติดประเภท
เฮโรอีนและไอซ์ น้ำหนักรวมประมาณ 800 กิโลกรัม ในพื้นที่ชายแดน
ทางทะเลไทย - มาเลเซีย จังหวัดสตูล คิดเป็นมูลค่าภายในประเทศ
มากกว่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจับครั้งใหญ่ที่สุดด้านฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 อำนวยการจับกุมกระบวนการลักลอบ
ขนบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่จังหวัดตรัง คิดคำนวณเป็นเงินค่าปรับ
มากกว่า 600 ล้านบาท

สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตตามโครงการ Phuket Sandbox

เกียรติประวัติ
นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์
ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
นายทหารราชองครักษ์เวร
ตุลาการศาลทหารกลาง
ได้รับเหรียญ The Legion of Merit (LOM - Officer Class) 
จาก กองทัพสหรัฐอเมริกา
รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประเภทบุคคล ประจำปี 2563
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)