"ยุทธพงศ์" จ่อ ซักฟอก "3ป.-1ช." ส่อเอื้อเอกชนบางราย ได้งานจัดการน้ำ EEC

"ยุทธพงศ์" จ่อ ซักฟอก "3ป.-1ช." ส่อเอื้อเอกชนบางราย ได้งานจัดการน้ำ EEC

"ยุทธพงศ์" แฉ "3ป.-1ช." ส่อมีเอี่ยว คัดเลือกเอกชน ได้รับงาน บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC เอื้อบางเจ้า จน "East Water" ต้องร้อง "ศาลปกครอง" ขู่ มีข้อมูล พร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงถึงบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ  East Water ในโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ว่า ครม. มีมติอนุมัติให้การประปาภูมิส่วนภาคจัดตั้งบริษัท East Water มาบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เมื่อปี53 โดยการประปาฯ ถือหุ้นในบริษัท 40.20 เปอร์เซ็นต์ และการนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือหุ้นบริษัท 4.57 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่าบริษัท East Water นั้นเป็นกึ่งๆของรัฐกรมธนารักษ์รับมอบระบบท่อส่งน้ำจากหน่วยงานต่างๆ ให้ East Water บริหาร 

โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย กรมธนารักษ์ทำสัญญากับบริษัท East Water เป็นเวลา 30 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธก.ค. 66

โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ กรมธนารักษ์รับมอบจากกรมโยธาฯในปี 40 ให้บริษัท East Water บริหาร และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) กรมธนารักษ์รับมอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในปี 41 ให้บริษัทดังกล่าวบริหาร เมื่อครบสัญญา 30 ปีกรมธนารักษ์ ได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาแนวทางบริหารจัดการระบบ ผลการศึกษาระบุว่า การรวมสัญญาทั้ง 3 โครงการให้เป็นสัญญาเดียวจึงจะมีความเหมาะสมที่สุด และเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 คณะกรรมการราชพัสดุ มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารโครงการท่อส่งน้ำทั้ง3 สัญญาเป็นสัญญาเดียว และให้กรมธนารักษ์ คัดเลือกเอกชนเพื่อบริหารจัดการระบบ

กรมธนารักษ์ จัดจ้างเอกชนด้วยวิธีการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ราชพัสดุที่ให้อำนาจกรมธนารักษ์ออกกฎกระทรวงในปี 64 เรื่องการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ 

โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 คณะกรรมการคัดเลือกฯ มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธาน ออกประกาศเชิญชวนบริษัทเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข จำนวน 5 ราย เข้าร่วมการคัดเลือกฯโดยไม่ใช้วิธีการประมูล โดยพบข้อพิรุธว่าทำไมประธานจึงไม่เชิญชวนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการทำน้ำประปาในประเทศไทย แต่กลับเชิญบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาซองข้อเสนอของการคัดเลือกเอกชน ได้แก่ 

ซอง 1 คุณสมบัติทั่วไป ซอง 2 คุณสมบัติด้านเทคนิค และคุณสมบัติด้านการเงิน และซอง 3 ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทน แบ่งเป็นมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ตอบแทน และ ข้อเสนอราคาน้ำมันดิบต่อหน่วยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญา โดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 กรมธนารักษ์ เปิดให้เอกชนยื่นซองข้อเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยมีเอกชน 3 รายเข้ายื่น ได้แก่ บริษัท East Water บริษัท Wiik และ บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้างจำกัด วันที่ 13 ส.ค. 64 ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ และเห็นชอบให้คะแนนซองข้อเสนอ 3 ซอง ผลปรากฏว่า บริษัท East Water เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นซองข้อเสนอ ขอยกเลิกการคัดเลือกเอกชนตามการประกาศเชิญชวน โดยให้เหตุผลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนผลตอบแทนของผู้ยื่น ซึ่งทำให้บริษัทEast Water เป็นผู้ชนะอย่างมีนัยยะสำคัญ มีความไม่ชัดเจน และต้องมีการยกเลิกผลการคัดเลือก ส่งให้บริษัท East Water ฟ้องศาลปกครอง โดยปัจจุบันศาลรับฟ้องและอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า การคัดเลือกเอกชนครั้ง 2 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ออกประกาศเชิญชวนให้เอกชน 5 รายเดิมเข้ายื่นข้อเสนอโดยมีการปรับปรุง TOR ใหม่ ดังนี้ 

1.ยกเลิกลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอ 

2.ปรับลดทุนจดทะเบียนของผู้ยื่นข้อเสนอจาก 500 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท 

3.ปรับลดหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อจาก 800 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท 

และ 4.เปลี่ยนข้อกำหนดทางเทคนิคของผู้ยื่นเสนอจาก ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และหรือบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ เป็น ต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการจัดการน้ำ และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาซองข้อเสนอ โดยในครั้งแรกจะนับคะแนนจากซอง 2 และซอง 3 รวมกัน 

แต่ในการคัดเลือกครั้งที่ 2 ใช้เพียงคะแนนจากซอง 3 เท่านั้น โดยวันที่ 30 ก.ย.64 คณะกรรมการคัดเลือกประกาศผลการคัดเลือก บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง ให้ผลตอบแทนแก่รัฐมากที่สุด 

จากนั้น คณะกรรมการที่ราพัสดุ มีมติ 6 ต่อ 4 ให้ชะลอการพิจารณาการอนุมัติผลการคัดเลือกตามประกาศเชิญชวน เพื่อรอคำสั่งศาลปกครอง เนื่องจากการคัดเลือกมีความไม่โปร่งใส โดยวันที่ 8 มี.ค. 65 คณะอนุกรรมการราชพัสดุ พิจารณาผลการคัดเลือก และในวันที่ 14 มี.ค. 65 คณะกรรมการราชพัสดุนัดหมายประชุมผลการคัดเลือก

นายยุทธ์พงษ์ กล่าวว่า 3ป. และ 1ช. คือ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่เริ่มจากนายสันติได้รับมอบอำนาจมาจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง โดยในวันที่ 14 มี.ค.นี้ คณะกรรมการที่ราชพัสดุ มีนายสันติ เป็นประธาน กำลังจะอนุมัติให้บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง ชนะบริษัท East Water ซึ่งป.ป๊อก (พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย) มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท East Water เพราะเหมือนเป็นบริษัทลูกของการประปาฯ ถ้าบริษัท East Water แพ้ต้องปิดบริษัท คนที่เกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งคือป.ป้อม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ใหญ่กว่านั้นคือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน EEC ที่ปล่อยให้ East Water กำลังจะล้ม 3ป. กับ 1ช. รอได้เลย พรรคเพื่อไทย มีข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ