เปิดไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." ผ่านเลือกตั้งกี่คน-แต่งตั้งกี่สมัย

เปิดไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." ผ่านเลือกตั้งกี่คน-แต่งตั้งกี่สมัย

ย้อนไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." 2516-2565 ผ่านสนามเลือกตั้งกี่คน ได้รับแต่งตั้งกี่สมัย ก่อนถึงวาระหย่อนบัตรครั้งใหม่ในปี 65

ชัดเจนแล้วว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติเลือกตั้ง "กทม.-พัทยา" รวม 4 สนามตั้งแต่ผู้ว่าฯ กทม. , ส.ก. , นายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืพัทยา ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2565 สำนักเลขาธิการ​ ครม.มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0503/6495 แจ้งมติครม.ให้ กกต.จัดการเลือกตั้ง​ กทม.และเมืองพัทยารับทราบแล้ว

เปิดไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." ผ่านเลือกตั้งกี่คน-แต่งตั้งกี่สมัย

เบื้องต้นคาดว่าการเลือกตั้งทั้ง 4 สนาม จะมีขึ้นพร้อมกันใน วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.2565 โดยในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ขณะนี้ (10 มี.ค.65) มีผู้เสนอตัวสมัครลงเลือกตั้งแล้ว 6 คน มาจาก 3 พรรคการเมือง และ 3 ผู้สมัครอิสระ ประกอบด้วย

1.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 สังกัดอิสระ

2.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 สังกัดอิสระ 

3.ประยูร ครองยศ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 สังกัดพรรคไทยศรีวิไลย์ 

4.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

5.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 สังกัดพรรคก้าวไกล

6.สกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. จะเปิดตัววันที่ 17 มี.ค.65 ในนามสังกัดอิสระ

อ่านประกอบ : เจาะ 5 โปรโฟล์ผู้สมัคร "3 อิสระ 2 พรรคการเมือง" ท้าชนเลือกตั้ง "ผู้ว่าฯกทม.

แต่หากย้อนไทม์ไลน์ ผู้ว่าฯกทม.ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2516 พบว่าตลอดช่วงเวลา 49 ปี กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งรวมทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็นผู้ว่าฯ กทม.ที่มาจากการแต่งตั้ง 9 คน และผู้ว่าฯกทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง 7 คน มีดังนี้

• ผู้ว่าฯ กทม.แต่งตั้ง 9 คน

1.ชำนาญ ยุวบูรณ์ สมัยนั้นใช้ชื่อนายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม 2516 – 22 ตุลาคม 2516

2.อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล ดำรงตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน 2516 – 4 มิถุนายน 2517

3.ศิริ สันติบุตร ดำรงตำแหน่ง 5 มิถุนายน 2517 - 13 มีนาคม 2518

4.สาย หุตะเจริญ ดำรงตำแหน่ง 29 พฤษภาคม 2518 - 9 สิงหาคม 2518

5.ชลอ ธรรมศิริ ดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน 2520 - 14 พฤษภาคม 2522 

6.เชาวน์วัศ สุดลาภา ดำรงตำแหน่ง 4 กรกฎาคม 2522 - 16 เมษายน 2524

7.พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์ ดำรงตำแหน่ง 28 เมษายน 2524 - 1 พฤศจิกายน 2527 

8.อาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง 6 พฤศจิกายน 2527 - 13 พฤศจิกายน 2528 

9.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ดำรงตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน 

• ผู้ว่าฯ กทม.เลือกตั้ง 7 คน

1.ธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่ง 10 สิงหาคม 2518 - 29 เมษายน 2520

2.พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 2 สมัย สมัยที่ 1 จากกลุ่มรวมพลัง ดำรงตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2528 - 14 พฤศจิกายน 2532 และสมัย 2 จากพรรคพลังธรรม ดำรงตำแหน่ง 7 มกราคม 2533 - 22 มกราคม 2535

3.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จากพรรคพลังธรรม ดำรงตำแหน่ง 19 เมษายน 2535 - 18 เมษายน 2539

4.พิจิตต รัตตกุล จากผู้สมัครอิสระ ดำรงตำแหน่ง 3 มิถุนายน 2539 - 22 กรกฎาคม 2543

5.สมัคร สุนทรเวช จากพรรคประกรไทย ดำรงตำแหน่ง 23 กรกฎาคม 2543 - 28 สิงหาคม 2547

6.อภิรักษ์ โกษะโยธิน 2 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ สมัย 1 ดำรงตำแหน่ง 29 สิงหาคม 2547 - 28 สิงหาคม 2551 และสมัย 2 ดำรงตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2551 - 19 พฤศจิกายน 2551

7.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์ สมัย 1 ดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2552 - 9 มกราคม 2556 และสมัย 2 ดำรงตำแหน่ง 29 มีนาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2559

เปิดไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." ผ่านเลือกตั้งกี่คน-แต่งตั้งกี่สมัย

ขณะที่ "ผู้ว่าฯ กทม." ที่ครองตำแหน่งยาวนาวมากที่สุดม "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมสถิติ ตั้งแต่ปี 2516 ถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1.ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในตำแหน่ง 6 ปี 202 วัน

2.พล.ต.จำลอง ศรีเมือง กลุ่มรวมพลังธรรม , พรรคพลังธรรม อยู่ในตำแหน่ง 6 ปี 15 วัน

3.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง คสช.แต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี 16 วัน 

4.พิจิตต รัตตกุล สังกัดอิสระ อยู่ในตำแหน่ง 4 ปี 49 วัน

5.อภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ อยู่ในตำแหน่ง 4 ปี 45 วัน

6.สมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย อยู่ในตำแหน่ง 4 ปี 36 วัน

7.ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม อยู่ในตำแหน่ง 4 ปี

8.พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์ ได้รับแต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่ง 3 ปี 187 วัน

9.ชลอ ธรรมศิริ ได้รับแต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่ง 2 ปี 15 วัน

10.เชาวน์วัศ สุดลาภา ได้รับแต่งตั้ง อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี 286 วัน 

เปิดไทม์ไลน์ "ผู้ว่าฯ กทม." ผ่านเลือกตั้งกี่คน-แต่งตั้งกี่สมัย