"ชัชวาล" จี้ "ประยุทธ์" แก้หนี้ชาวนา แนะ พักชำระ ระยะยาว ควบคุมปัจจัยการผลิต

"ชัชวาล" จี้ "ประยุทธ์" แก้หนี้ชาวนา แนะ พักชำระ ระยะยาว ควบคุมปัจจัยการผลิต

"ชัชวาล" จี้ "รัฐบาล" เร่งแก้ปัญหาหนี้ "ชาวนา" ที่เรื้อรังมานาน เผชิญ ความจนครบวงจร แนะ พักหนี้ระยะยาว ควบคุมปัจจัยการผลิต บรรเทาผลกระทบ ปุ๋ย-น้ำมันแพง ชี้ เป็นโอกาสสุดท้ายของ "ประยุทธ์" ที่คิดจะทำเพื่อคนทุกข์ยาก

นายชัชวาล แพทยาไทย คณะทำงานพรรคไทยสร้างไทย จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) ที่ปักหลักบริเวณกระทรวงการคลัง ด้วยความห่วงใย โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน ยิ่งมาเจอสถานการณ์โควิดซ้ำเติมอีก ก็ยิ่งทำให้พวกเขา จนแบบครบวงจร เพราะแม้จะมีรายได้เข้ามาบ้าง แต่ก็ต้องหมดไปกับค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รัฐบาลไม่ได้ใส่ใจกับการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างจริงจังและเป็นระบบ จนทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมตกต่ำ ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

นายชัชวาล กล่าวว่า ชาวนาต้องประสบทั้งปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำขายไม่ได้ราคา และราคาปัจจัยการผลิตที่พุ่งสูงขึ้น อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิดและสงครามในยูเครนดังนั้น จึงเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการพักชำระหนี้แบบระยะยาวรวมทั้งควบคุมปัจจัยการผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่นอกจากจะขายผลผลิตได้ในราคาต่ำแล้วตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนในรอบหลายปี ยิ่งมาเจอสถานการณ์น้ำมันแพง-ปุ๋ยแพงซ้ำเติมเข้ามาอีก จึงมองไม่เห็นอนาคตเลยว่าอาชีพของพวกเขาจะมั่นคงอยู่ได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์แบบนี้

“นอกจากนี้ยังมีวิกฤติภัยแล้งที่กำลังมาถึงในฤดูกาลข้างหน้าอีก ชาวนาต้องประสบกับภัยแล้งมาเป็นประจำทุกปี เพราะไม่มีต้นทุนน้ำในการบริหารจัดการ เช่น พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรน้ำใต้ดินได้ เนื่องจากเป็นดินเค็ม จึงขอให้รัฐบาลจัดสรรหาน้ำให้เพียงพอเพื่อผ่านพ้นช่วงหน้าแล้งนี้ ส่วนระยะยาวต้องมีแผนแก้วิกฤตภัยแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซากอย่างชัดเจนไม่ใช่แก้ไปตามฤดูกาลเช่นนี้ เพราะชาวบ้านไม่สามารถวางแผนการผลิตได้เลย นี่จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะคิดทำอะไรเพื่อคนทุกข์ยากอย่างจริงจังบ้าง ไม่ใช่ออกมาให้สัมภาษณ์บ่นใส่ชาวบ้านไปวันๆ แต่แทบจะไม่มีนโยบายหรือโครงการรูปธรรมอะไรออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเลย” นายชัชวาล กล่าว