นายกฯ ชื่นชมการจัดแข่งขันกีฬา “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022”

นายกฯ ชื่นชมการจัดแข่งขันกีฬา “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022”

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ชื่นชมการจัดแข่งขันกีฬา “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022” สอดรับนโยบายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หวังต่อยอดพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นโอกาสกระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบแผนการจัดการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมรายการ “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022” ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิด รวมทั้งส่งเสริมเยาวชนไทยนักกีฬารุ่นใหม่ ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ในทุกมิติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาให้ประเทศให้โดดเด่นในกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ไทยมีภูมิประเทศที่สวยงาม หลากหลาย ทั้งมีป่า ภูเขา แม่น้ำ และทะเล ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบกีฬาที่เน้นความท้าทาย ผาดโผน และผจญภัย ซึ่งเชื่อว่าหากทุกส่วนงานได้ร่วมงานกันอย่างเต็มที่จะสามารถส่งผลให้กีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นอีกกิจกรรมที่ต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกอย่างแน่นอน 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดการแข่งขัน “HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2565 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกำหนดให้มีการแข่งขันทั้งหมดสามชนิดกีฬา ได้แก่ SKATEBOARD, INLINE SPEED SKATE และ SURF SKATE ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท 

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินหน้าเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกด้าน เชื่อมั่นว่าแผนการจัดแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานที่สำคัญของไทย และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงาน นายกฯ ให้ความเชื่อมั่นว่าการสร้างนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ในอนาคต” นายธนกรฯ กล่าว