สมบัติ 49 ล้าน! “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” พ้นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ สมัยที่ 1

สมบัติ 49 ล้าน! “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” พ้นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ สมัยที่ 1

เปิดทรัพย์สิน 49.2 ล้าน! “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” อดีตแกนนำ กปปส. พ้นเก้าอี้อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ สมัยที่ 1 ถือครองแหวนเพชร 10 กะรัต 3 ล้าน แหวนไพลิน 16 กะรัต 2 ล้าน “ภริยา” แหวนเพชร 4 กะรัต 1.5 ล้าน สร้อยคอเพชร 1 เส้น 1.2 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564

นายสมบัติ แจ้งมีทรัพย์สิน 28,455,921 บาท ได้แก่ เงินฝาก 4,758,349 บาท เงินลงทุน 15,194,377 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,053,194 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 5,450,000 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,190,000 บาท เป็นเงินเดือน 3.6 ล้านบาท ค่าขายหนังสือ 2 แสนบาท ค่าสอนพิเศษ 2.7 แสนบาท เงินปันผล, ดอกเบี้ย 1.2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 1,530,000 บาท โดยจำนวนนี้มีเงินอุดหนุนการศึกษา (หลาน) 70,000 บาท และอุปการะน้อง 60,000 บาท

ส่วนนางเรวดี ธำรงธัญวงศ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 20,777,150 บาท ได้แก่ เงินฝาก 2,248,631 บาท เงินลงทุน 1,040,022 บาท ที่ดิน 11 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,048,497 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,440,000 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 30,000 บาท มีรายจ่ายรวม 6.2 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,233,072 บาท ไม่มีหนี้สิน

อนึ่ง นายสมบัติเคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (ป.ป.ช.เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564) แจ้งว่ามี ทรัพย์สินรวมคู่สมรส 57,183,306 บาท ไม่มีหนี้สิน

เท่ากับว่า ทรัพย์สินลดลง 7,950,234 บาท

สมบัติ 49 ล้าน! “สมบัติ ธำรงธัญวงศ์” พ้นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ สมัยที่ 1

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายสมบัติ แจ้งถือครองแหวนเพชร 10 กะรัต มูลค่า 3 ล้าน แหวนไพลิน 16 กะรัต มูลค่า 2 ล้านบาท ส่วนนางเรวดี ถือครองแหวนเพชร 4 กะรัต 1.5 ล้านบาท สร้อยคอเพชร 1 เส้น มูลค่า 1.2 ล้านบาท เป็นต้น

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2560-2564 นายสมบัติ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ขณะที่ในช่วงปี 2550 เคยเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยนายสมบัติเป็นหนึ่งในวิชาการที่เคลื่อนไหวทางการเมืองไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 มีบทบาทเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) ขณะที่ช่วงปี 2556-2557 เป็นหนึ่งในแกนนำกลุ่ม กปปส. ชุมนุมล้มรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกด้วย