ครม. อนุมัติงบ 150.69 ล้านบาท แก้ "โควิด -19" เรือนจำ จัดซื้ออุปกรณ์ 19 รายการ 

ครม. อนุมัติงบ 150.69 ล้านบาท แก้ "โควิด -19" เรือนจำ จัดซื้ออุปกรณ์ 19 รายการ 

ครม. อนุมัติวงเงิน 150.69 ล้านบาท  แก้ปัญหาการระบาด "โควิด -19" ในเรือนจำทั่วประเทศ จัดซื้ออุปกรณ์ 19 รายการ แจกจ่ายหลังไม่เพียงพอกับความต้องการ

22 ก.พ.2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถานวงเงินรวม 150.69 ล้านบาท

เพื่อให้กรมราชทัณฑ์นำไปจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 19 รายการ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้แก่

ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 162,000 ตัว  หน้ากากอนามัย N95 162,000 ชิ้น  ถุงมือยาง 540,000 คู่ ชุดตรวจ ATK จำนวน 454,674 ชุด นอกจากนี้ ยังมี แอลกอฮอล์น้ำ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว น้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส(น้ำยา PCR )  เป็นต้น เพื่อแจกจ่ายให้กับเรือนจำและทัณฑสถานที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ