รมว.แรงงาน เผย เตรียมประชุมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 65 ก.ค.นี้

รมว.แรงงาน เผย เตรียมประชุมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 65  ก.ค.นี้

"สุชาติ" แจง ปัญหาค่าแรงถูก หลังทำตามมติไตรภาคีให้คงอัตราเดิมปี 64 ขณะที่รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพประชาชน เฉลี่ย 10,000/คน/เดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ชี้แจงในการประชุมสภา วาระการอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยไม่ลงมติปัญหาค่าแรงถูกว่า ยอมรับว่าการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะต้องฟังความคิดเห็นจากไตรภาคีซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และส่วนราชการ ซึ่งจากผลการประชุมปี 2564  ในส่วนราชการและนายจ้าง มีความเห็นตรงกันให้คงอัตราเดิมในขณะที่ลูกจ้าง มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี 2565 นี้ จะมีการประชุม เดือน ก.ค. โดยให้ไตรภาคีจังหวัดทำข้อสรุปส่งขึ้นมาส่วนกลาง และปลัดกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป 

ยืนยันว่าที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ ภายหลังไตรภาคีมีมติ คงค่าแรงขั้นต่ำไว้เหมือนเดิม ทั้ง โครงการ ม.33 เรารักกัน เงินเยียวยาจากล็อคดาวน์ 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ลดเงินสมทบประกันสังคม โดยสามารถลดค่าครองชีพผู้ประกันตนโดยเฉลี่ย 10,000 บาท/คน/เดือน