นิด้าโพล เผย ประชาชนอยากให้ ตัดเงินเดือน-สวัสดิการ ส.ส.ขาดประชุม ทำสภาล่ม

นิด้าโพล เผย ประชาชนอยากให้ ตัดเงินเดือน-สวัสดิการ ส.ส.ขาดประชุม ทำสภาล่ม

นิด้าโพล เผย ประชาชน ส่วนใหญ่เห็นว่าสภาล่ม ส.ส.รัฐบาลต้องรับผิดชอบ แนะ ตัดเงินเดือน-สวัสดิการ ส.ส.ขาดประชุม

วันที่ 13 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สภาล่ม” จากการสำรวจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบุคคล/กลุ่ม ที่ควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า

ร้อยละ 43.44 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล

ร้อยละ 42.37 ระบุว่า รัฐบาล

ร้อยละ 37.94 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้าน

ร้อยละ 32.60 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย

ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ประธานวิปรัฐบาล นายนิโรธ สุนทรเลขา

ร้อยละ 11.83 ระบุว่า ประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง

ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบ

และร้อยละ 7.10 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

ความคิดเห็นของประชาชนต่อสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ “สภาล่ม” ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า 

ร้อยละ 49.85 ระบุว่า เป็นเกมการเมืองของกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล

ร้อยละ 31.98 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ไร้สามัญสำนึกในการทำหน้าที่ภายในรัฐสภา

ร้อยละ 16.03 ระบุว่า วิปรัฐบาล ไม่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 11.91 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ขี้เกียจสันหลังยาว

ร้อยละ 8.17  ระบุว่า รัฐบาลต้องการเตะถ่วงกฎหมาย

ร้อยละ 4.89 ระบุว่า วาระการประชุมไม่ดึงดูดใจให้เข้าประชุม

ร้อยละ 4.35 ระบุว่า วิปฝ่ายค้าน ไม่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 2.82 ระบุว่า สภาล่มเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด

และร้อยละ 2.29 ระบุว่า ส.ส. จำนวนหนึ่งมีภาระหน้าที่อื่นที่สำคัญกว่าต้องทำ

นิด้าโพล เผย ประชาชนอยากให้ ตัดเงินเดือน-สวัสดิการ ส.ส.ขาดประชุม ทำสภาล่ม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อวิธีแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ “สภาล่ม” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า

ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ร้อยละ 22.82 ระบุว่า ลงโทษตัดสิทธิทางการเมือง ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ร้อยละ 22.29 ระบุว่า ลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง ส.ส. ในกรณีที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ร้อยละ 17.71 ระบุว่า ลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุกครั้งที่ไม่เข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ลงโทษประจานชื่อผู้ขาดประชุมสภาต่อสาธารณะ

ร้อยละ 14.20 ระบุว่า ลงโทษยุบพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ขาดประชุมสภา เกินกว่าที่กำหนด

ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ไม่มีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

และร้อยละ 2.98 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผย ประชาชนอยากให้ ตัดเงินเดือน-สวัสดิการ ส.ส.ขาดประชุม ทำสภาล่ม