รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?

รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?

เจาะโครงสร้าง "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคการเมืองหน้าใหม่ที่จัดทัพแต่งตัว เตรียมพร้อมรับเลือกตั้งใหญ่ในวันข้างหน้า 

ตั้งแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ “แรมโบ้อีสาน” เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สายตรงนายกฯ ลาออกจากพรรคพลังประชารัฐ สมัครเข้า "พรรครวมไทยสร้างชาติ" ได้จุดพลุพรรคการเมืองหน้าใหม่ทันที

เมื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ กำลังถูกแสงสปอร์ตไลท์จับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวทางการเมือง จะเป็นอีกหนึ่งพรรคสำรองจากพรรคพลังประชารัฐในวันเลือกตั้งมากแค่ไหน 

เพราะมีกระแสว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นคำที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชอบและตั้งคำนี้ขึ้นมาเอง โดยส่งทีมงานไปจดทะเบียนเป็นชื่อพรรคไว้ก่อน ซึ่ง "รวมไทยสร้างชาติ" ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นพรรคการเมือง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2564

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปรู้จักโครงสร้าง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" พรรคการเมืองที่มีกระแสว่าเป็นอีกหนึ่งฐานที่มั่นของพล.อ.ประยุทธ์ รองรับสถานการณ์การเมืองในวันข้างหน้า

พรรครวมไทยสร้างชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก 2,967 ราย ตั้งอยู่ที่ 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้ง "พรรครวมไทยสร้างชาติ" เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 

รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?

พรรครวมไทยสร้างชาติ มีตัวย่อว่า "รทสช." ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Ruamthai Sarngchart Party" ชื่อย่อภาษาอังกฤษ RSP ส่วนตราสัญลักษณ์พรรค ใช้เครื่องหมายหกเหลี่ยม มีแถบสีสามสี มีสีทอง ขาว และน้ำเงิน

มีตัวอักษรชื่อพรรคเป็นภาษาไทยว่า พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยตัวอักษรอยู่ใต้เครื่องหมายหกเหลี่ยม หมายถึง การหลอมรวมประชาชนชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืน สร้างความสามัคคีของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง โดยยึดถือหลักความมั่นคงและศรัทธาสูงสุดต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งความหมายของสี ดังนี้

สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์หลักชัยของประเทศที่ประชาชาติไทยเทิดทูนไว้ในฐานะพระประมุขศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาติไทย

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สีขาว หมายถึง ศาสนาประชาชนชาวไทยยึดมั่นศาสนา

รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?

 

ขณะที่คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุไว้ว่า "พรรครวมไทยสร้างชาติ เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงเจตนารมณ์ในการหลอมรวมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงและยั่งยืน ขจัดความขัดแย้ง สร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?

ที่สำคัญคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ มีทั้งหมด 27 คน ประกอบด้วย

1.ว่าที่ร้อยโท ไกรภพ นครชัยกุล หัวหน้าพรรค

2.นางวาสนา คำประเทือง เลขาธิการพรรค

3.นายยงยุทธ พัฒนชัย เหรัญญิกพรรค

4.นายจีรวัฒน์ ตุลาพัฒน์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

5.นางวันจรัส จำเริญกุล กรรมการบริหารอื่น

6.นางวิไล จันตะเสน กรรมการบริหารอื่น

7.นายสุภาพ พิลาเจือ กรรมการบริหารอื่น

8.นายคณาวิทย์ ธรรมขันแข็ง กรรมการบริหารอื่น

9.นางสาวแคทลียา อุทัยเลิศ กรรมการบริหารอื่น

10.นายจรัส อุปละ กรรมการบริหารอื่น

11.นางสาวปียะมาศ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการบริหารอื่น

12.นางเยาวเรศ อาจหาญ กรรมการบริหารอื่น

13.นางจำนงค์ ใจติขะ กรรมการบริหารอื่น

14.นางสาวฐิตาภรณ์ พันธ์จรุง กรรมการบริหารอื่น

15.นางประจง ประสารฉ่ำ กรรมการบริหารอื่น

16.นายแก้วเล็ก เหลืองอุดมเลิศ กรรมการบริหารอื่น

17.นายกรกฤช โป๊ะตะคาร กรรมการบริหารอื่น

18.นายอาทิตย์ ตั้งธรรม กรรมการบริหารอื่น

19.นางกุหลาบ นครชัยกุล กรรมการบริหารอื่น

20.นางรัชนีย์ พิมพ์ประสงค์ กรรมการบริหารอื่น

21.นางทองหลาง พิลาเจือ กรรมการบริหารอื่น

22.นางสาวศศัญพิณ รัตนานุพงศ์ กรรมการบริหารอื่น

23.นายพินิจ ไกยะฝ่าย กรรมการบริหารอื่น

24.นางอรวรรณ สารกุล กรรมการบริหารอื่น

25.นายวรวิทย์ พัฒนชัย กรรมการบริหารอื่น

26.นางสาวตรีญานุช ศรีแพงมน กรรมการบริหารอื่น

27.นางสาววิไลวรรณ ทรัพย์พงษ์ กรรมการบริหารอื่น

ทั้งหมดเป็นโครงสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคการเมืองหน้าใหม่ที่จัดทัพแต่งตัว เตรียมพร้อมรับเลือกตั้ง!!

รู้จัก "รวมไทยสร้างชาติ" พรรคใหม่ในมือ "ประยุทธ์" ?