เตรียมเชิญ "นายกฯ" ร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์เบตง 28 ก.พ. นี้  

เตรียมเชิญ "นายกฯ" ร่วมเที่ยวบินปฐมฤกษ์เบตง  28 ก.พ. นี้  

“อนุทิน” พร้อม รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง เตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ภายใน 28 ก.พ. นี้  

5 ก.พ. 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า   นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รมว.คมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง  ณ ท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา  

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา และนักท่องเที่ยวว่าท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมทั้งในส่วนของกายภาพ และหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมภายในอาคารผู้โดยสารและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมท่ากาอากาศยาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเบตง  สายการบินนกแอร์ เอกชนภาคการท่องเที่ยวและภาคประชาชน  

 นายอนุทิน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่าอำเภอเบตงนอกจากจะมีพื้นฐานเป็นเมืองเศรษฐกิจอยู่แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจำนวนมากและภูมิประเทศที่สวยงาม ซึ่งการมีสนามบินจะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ขยายตัวขึ้น เป็นเกตเวย์หรือประตูด่านหน้าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างสมดุลและเป็นทางเลือกให้กับนักเดินทาง เพิ่มเติมจากสนามบินหาดใหญ่ และสนามบินนราธิวาส  

นอกจากนี้ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ยังได้ติดตามประเด็นที่เป็นข้อกังวลทั้งในเรื่องของความปลอดภัยความสงบ เส้นทางการบินที่ยืนยันว่าไม่มีการล้ำน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้านแน่นอน ซึ่งในเรื่องนี้จะได้รายงานพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ทราบต่อไปว่าสนามบินแห่งนี้มีมาตรฐาน การบินขึ้นลงสะดวกและจะเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวทำการค้าขายและลงทุนใน อ.เบตง จ.ยะลา เพิ่มขึ้นแน่นอน 

ทางด้าน นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องในอ.เบตง จังหวัดชายแดนใต้ และทั่วประเทศว่า ท่าอากาศยานแห่งนี้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการ  ซึ่งก่อนหน้าการลงพื้นที่ครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมท่าอากาศยาน กพท. บริษัทวิทยุการบินฯ และสายการบินเอกชนก็ได้มีการทดสอบการให้บริการ ซึ่งก็เป็นไปอย่างราบรื่น   

ส่วนในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 40 นาที และเส้นทางการบินอยู่เฉพาะน่านฟ้าในประเทศ ไม่มีการรุกล้ำน่านฟ้าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเด็นที่เหลือที่เหลือหลังจากนี้คือการหารือกับสายการบินเอกชนเกี่ยวกับการกำหนดค่าโดยสารที่เหมาะสม เพื่อจูงใจให้เกิดการเดินทาง ขณะที่เอกชนก็ประกอบธุรกิจได้  

รมว.คมนาคม กล่าวว่า สำหรับกำหนดการเปิดบริหารเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการนั้น ตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565 นี้ ซึ่งใน กระทรวงคมนาคมจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาร่วมในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ด้วย  

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ(Public Aerodrome Aerodrome Operating Certificate: PAOC)  จาก กพท. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมา  ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถให้บริการแบบสาธารณะ หรือเที่ยวบินพาณิชย์ได้ 
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเบตงมีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง  มีสายการบินนกแอร์ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ซึ่งสายการบินนกแอร์ได้บินเพื่อทดสอบเส้นทางการบินเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2565 ด้วยสายการบิน DD6260 ผู้โดยสาร 78 คน ซึ่งการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ภายหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขพร้อมคณะได้เดินทางถึงไปยังโรงพยาบาลเบตง เพื่อพบปะและให้กำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมกับเข้าร่วมประชุมกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข อ.เบตง เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการดูแลประชาชน