สภาฯ สมฉายา "อับปาง" ล่มอีก ก่อนลงมติ ส่งร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ให้รัฐบาล

สภาฯ สมฉายา "อับปาง" ล่มอีก ก่อนลงมติ ส่งร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ให้รัฐบาล

สภาล่มอีกครั้ง ก่อนจะลงมติให้ "ครม." รับร่างกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านไปพิจารณาก่อนสภาฯ รับหลักการ ร่างแก้ไขสรรพสามิต เปิดทางให้ผู้ค้าสุราพื้นถิ่น ขอใบอนุญาตการค้า

        ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ส.ส.เข้าชื่อเสนอต่อสภาฯ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า  ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดย ส.ส.ฝั่งฝ่ายค้าน หลังจากที่เปิดให้ ส.ส. อภิปรายจนครบจำนวนแล้ว รัฐบาล โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอมติจากที่ประชุมให้รับร่างพ.ร.บ.ไปพิจารณาก่อนให้สภาฯ ลงมติรับหลักการ ภายในระยะเวลา 60 วัน

 

         ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ก่อนที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จะลาออกจากตำแหน่งส.ส.และ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ... เสนอโดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.​พรรคก้าวไกล  เสนอเข้าสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 


 

        อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ ส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน ทักท้วง และไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นการยื้อเวลา และปัจจุบันใกล้จะปิดสมัยประชุม ทำให้การนำกลับมาสู่สภาฯ อาจจะล่าช้าไม่ทันการณ์

 

        ทั้งนี้นายเท่าพิภพ  กล่าวว่า ขอรัฐบาลอย่าขวาง ร่างพ.ร.บ.สุราก้าวหน้า เพราะเนื้อหาดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้วิสาหกิจชุมชน ประชาชน และเกษตรกร มีช่องทางที่จะสร้างรายได้จากการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรที่ปัจจุบันราคาตกต่ำ และกรณีการแก้ไขพ.ร.บ.สรรพสามิตดังกล่าวถือเป็นตัวช่วยของรัฐบาลต่อการสร้างรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่มากขึ้น  ทั้งนี้ตนไม่แน่ใจว่าการขอยื้อเวลาอีก 60 วัน สภาฯจะลงมติรับหลักการให้หรือไม่ เพราะอาจแอบคุยหรือตกลงกับกลุ่มทุน

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพ.ร.บ.สรรพสามิต ที่เสนอแก้ไข มีสาระสำคัญคือ แก้ไขมาตรา 153 เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการรายเล็ก สามารถเข้าขอใบอนุญาตเพื่อผลิตสุราเพื่อการค้าได้ 

 

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่มติสภาฯ จะลงมติว่าจะให้คณะรัฐมนตรี รับร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ...  ไปพิจารณาก่อนที่สภาฯ จะรับหลักการนั้น ผลการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่า ขาดไปเพียง 4 เสียง โดยมีจำนวนผู้มาแสดงตนทั้งสิ้น 234 คน ทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวว่า “องค์ประชุมมี 234 ไม่ถึง 238 ปิดประชุม”

 

        โดยการประชุมล่มดังกล่าว เป็นครั้งที่ 15 ของการประชุมสภาฯ ชุดที่ 25  

        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านั้นที่ประชุมได้ลงมติเสียงข้างมาก 263 เสียงต่อ 1 เสียง รับหลักการ ของร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ... ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและคณะเสนอ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้

 

          ขณะที่การขอรับร่างพ.ร.บ.จากสภาฯ ให้รัฐบาลพิจารณา ก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นแล้ว 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์