สัญญาณเลือกตั้งมาแล้ว "กกต." เคาะ 400 เขต จังหวัดไหนเลือก ส.ส.กี่คนเช็คที่นี่

สัญญาณเลือกตั้งมาแล้ว "กกต." เคาะ 400 เขต จังหวัดไหนเลือก ส.ส.กี่คนเช็คที่นี่

ด่วน! สัญญาณเลือกตั้งมาแล้ว กกต.เคาะ 400 เขต 77 จังหวัดใหม่ ตามจำนวนประชากรล่าสุด พื้นที่ไหนเลือก ส.ส.แบ่งเขตได้กี่คนเช็คที่นี่!

ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้ โดยมีสาระสำคัญในระบบเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ มีจำนวนส.ส.แบ่งเขต 400 ที่นั่ง และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 ที่นั่ง จากเดิมการเลือกตั้งปี 2562 ใช้บัตรเลือกตั้ง 1 ใบ มี ส.ส. 350 เขต บัญชีรายชื่อ 150 ที่นั่ง 

สำหรับตัวเลข ส.ส.เขต 400 คน จากเดิมที่มี 350 คน จะทำให้มี ส.ส.เขตเพิ่มขึ้น 50 คน ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/ว 178 ลงวันที่ 1 ก.พ.2565 ประกาศจำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัด 400 คนแล้ว โดยยึดตามประกาศจำนวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยสํานักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ตรวจสอบหนังสือดังกล่าวซึ่งกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงจะมีให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวน ส.ส. 400 คน ซึ่งสำนักงาน กกต.ได้คำนวณจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีแล้ว 

สำหรับหลักเกณฑ์ในการคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2564 มาตรา 86 จากจำนวนราษฎรทั้งประเทศที่สำนักทะเบียนกลางประกาศรวม 66,171,439 คน และกฎหมายกำหนดให้มี ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน กกต.คำนวณจำนวนราษฎรเฉลี่ยต่อส.ส. 1 คน อยู่ที่ 165,428.5975 คน 

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 1 คน

ตราด 

ระนอง 

สมุทรสงคราม 

สิงห์บุรี

10 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 2 คน

ชัยนาท 

นครนายก

พังงา 

มุกดาหาร 

แม่ฮ่องสอน 

ลำพูน 

สตูล 

อ่างทอง 

อำนาจเจริญ 

อุทัยธานี

19 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 3 คน

กระบี่ 

จันทบุรี 

ชุมพร 

น่าน 

บึงกาฬ 

ประจวบคีรีขันธ์ 

ปราจีนบุรี 

พะเยา 

พัทลุง 

พิจิตร 

เพชรบุรี 

แพร่ 

ภูเก็ต 

ยโสธร 

ยะลา 

สระแก้ว 

หนองคาย 

หนองบัวลำภู 

อุตรดิตถ์

12 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 4 คน

กำแพงเพชร 

ฉะเชิงเทรา 

ตรัง 

ตาก 

นครพนม 

ปัตตานี 

ลพบุรี 

ลำปาง 

เลย 

สมุทรสาคร 

สระบุรี 

สุโขทัย

7 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 5 คน

กาญจนบุรี 

นราธิวาส 

พระนครศรีอยุธยา 

พิษณุโลก 

ระยอง 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 6 คน

กาพสินธ์ 

นครปฐม 

นครสวรรค์ 

เพชรบูรณ์ 

มหาสารคาม

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 7 คน

ชัยภูมิ 

ปทุมธานี 

สกลนคร 

สุราษฎร์ธานี

5 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 8 คน

เชียงราย 

นนทบุรี 

ร้อยเอ็ด 

สมุทรปราการ 

สุรินทร์

4 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 9 คน

นครศรีธรรมราช 

ศรีสะเกษ 

สงขลา 

อุดรธานี

2 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 10 คน

ชลบุรี 

บุรีรัมย์

3 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 11 คน

ขอนแก่น 

เชียงใหม่ 

อุบลราชธานี

1.จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 16 คน

นครราชสีมา

1 จังหวัด เลือก ส.ส.ได้ 33 คน

กรุงเทพมหานคร