"ครม."พร้อมขึ้นเขียง 17-18 ก.พ. "นายกฯ" มั่นใจ แจงซักฟอก ได้หมด

"ครม."พร้อมขึ้นเขียง 17-18 ก.พ.  "นายกฯ" มั่นใจ แจงซักฟอก ได้หมด

"ไตรศุลี" เผย "ครม." พร้อมแจงญัตติ อภิปรายไม่ไว้วางใจ 17-18 ก.พ.นี้ เตรียมแจ้ง สำนักเลขาธิการสภาฯ ต่อไป "นายกฯ" มั่นใจ "ครม." มีความพร้อม ประเด็นศก.ตกต่ำ ของแพง เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีความพร้อมในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันแถลงหรือชี้แจงญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านพรรคเพื่อไทย กับคณะรวม 173 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1ใน10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าชื่อกัน เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อซักถามข้อเท็จจริง หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 โดยจะแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มั่นใจคณะรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะชี้แจงในประเด็นต่างๆ ตามที่นพ.ชลน่าน ระบุในหนังสือขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี 

เช่น ประเด็นด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ประเด็นเรื่องของแพง ประเด็นการก่อหนี้สาธารณะ ประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด -19  ประเด็นเรื่องโรคระบาดสัตว์ การแก้ปัญหาทุจริต ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหายาเสพติด เป็นต้น