"หมอวรงค์" เขียนจดหมายขอคะแนนเลือก"พันธุ์เทพ"ชู ปราบโกง -ปกป้องสถาบัน

"หมอวรงค์" เขียนจดหมายขอคะแนนเลือก"พันธุ์เทพ"ชู ปราบโกง -ปกป้องสถาบัน

"หมอวรงค์" ร่อนจดหมาย 2 หมื่นฉบับ อ้อนชาวหลักสี่ เลือก"พันธุ์เทพ"เข้าสภา พร้อมชู จุดยืนปราบโกง -ปกป้องสถาบัน"

นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม  หัวหน้าพรรคไทยภักดีร่อน “จดหมายจากคุณหมอวรงค์”  20,000 ฉบับถึงประชาชนเขตจตุจักร  หลักสี่  ให้โอกาสนายพันธุ์เทพ  ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคไทยภักดี เข้าสภาเป็นโซ่ข้อกลาง ประกาศจุดยืนปราบโกงและปกป้องสถาบัน
นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม  หัวหน้าพรรคไทยภักดี เขียนจดหมายเปิดผนึก “จดหมายจากคุณหมอวรงค์” ด้วยลายมือ สะท้อนปัญหาบ้านเมืองว่า “ประเทศชาติกำลังเผชิญปัญหาของขบวนการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และปัญหาที่หมักหมมจากการทุจริต”

 

หัวหน้าพรรคไทยภักดียังขอให้ประชาชนชาวจตุจักร หลักสี่ เชื่อมั่นในพลังอันแรงกล้าของพรรคไทยภักดี  และนายพันธุ์เทพ  ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคไทยภักดี มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสภา สะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องทุกท่าน  เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงพรรคไทยภักดีกับสภา “

พรรคไทยภักดีมีจุดยืนที่ชัดเจน  พร้อมประกาศนโยบายปราบโกงและปกป้องสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเรา  ความหวังในการเปลี่ยนแปลงการเมือง  เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานเรา”

“จดหมายจากคุณหมอวรงค์” ได้จัดทำออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9  เขตจตุจักร หลักสี่  จำนวน 20,000 ฉบับ  เพื่อมอบให้แก่ประชาชนชาวจตุจักร หลักสี่  โดยจัดส่งทางไปรษณีย์จำนวน 10,000 ฉบับ  และมอบให้ประชาชนระหว่างการลงพื้นที่ของนายพันธุ์เทพ  ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคไทยภักดี จำนวน 10,000 ฉบับ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก มีประชาชนเดินมาขอจดหมายดังกล่าวกับนายพันธุ์เทพด้วยตัวเอง

"หมอวรงค์" เขียนจดหมายขอคะแนนเลือก"พันธุ์เทพ"ชู ปราบโกง -ปกป้องสถาบัน