"กกต." จ่อ ตรวจสอบ มติขับ ส.ส. พปชร. เป็นไปตามขั้นตอนกม.หรือไม่

"กกต." จ่อ ตรวจสอบ มติขับ ส.ส. พปชร. เป็นไปตามขั้นตอนกม.หรือไม่

"กกต." รับทราบ หลัง "ประวิตร" มีหนังสือแจ้งขับ 21 ส.ส. เปลี่ยนแปลง "กก.บห.พปชร." เหลือ 17 คน จ่อ ตรวจสอบ เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ข้อบังคับพรรค หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับทราบกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 21 ม.ค.ที่ผ่านมา แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคจาก 19 คน เหลือ 17 คน โดย 2 คนที่พ้นจากตำแหน่งคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และ นายไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพรรค และหนังสือแจ้งการพ้นจากสมาชิกพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส และ ส.ส.รวม 21 คน

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 38 วรรค 3 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กำหนดว่า ในกรณีที่กรรมการบริหารพรรคการเมืองครบวาระ ตาย ลาออก เปลี่ยนชื่อตัว เปลี่ยนชื่อสกุล หรือ เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุใดๆให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้นายทะเบียนประกาศเหตุดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา 

หลังจากนี้นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. รักษาการเลขาธิการกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง จะได้มีการตรวจสอบว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 2 ครั้ง ในวันที่ 19 ม.ค.2565 ก่อนมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส และส.ส.พรรคพลังประชารัฐ รวม 21 คนองค์ประชุมและขั้นตอนต่างๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคหรือไม่ 

รวมถึงประเด็นที่นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นร้องหากเห็นว่าถูกต้องก็จะลงนามรับทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่หากไม่ถูกต้องก็จะมีการแจ้งกลับไปยังพรรคให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาว่า นายทะเบียนพรรคการเมืองต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเมื่อใด