“ชัชชาติ” ผุดนโยบาย 5 ส.ดูแลผู้สูงอายุ-เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

“ชัชชาติ” ผุดนโยบาย 5 ส.ดูแลผู้สูงอายุ-เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

“ชัชชาติ” เดินเครื่องสานฝันคน กทม. ชูนโยบาย 5 ส.ดูแลผู้สูงอายุ ปิ๊งไอเดียเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะในเมือง ดึงภาคเอกชน-ประชาชนมีส่วนร่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมเพื่อนกลุ่มนักวิ่ง รวมตัวทำกิจกรรมวิ่งในสวนที่สุสานแต้จิ๋ว (ป่าช้าวัดดอน) พร้อมดูตัวอย่างพื้นที่สีเขียวซึ่งจัดการโดยภาคประชาสังคม ร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นตัวอย่างการใช้พื้นที่เมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนทุกกลุ่ม เดินสำรวจพื้นที่ใช้สอยในสวน พูดคุยกับนักวิ่ง คนออกกำลังกาย และคนใช้ประโยชน์สวน

นายชัชชาติ กล่าวว่า ปัญหาของเมืองตอนนี้คือเรื่องของพื้นที่สีเขียวและผู้สูงอายุหัวใจหลักของเมืองคือพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ จึงมีนโยบายหลักคือ 3 เพิ่ม ได้แก่

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ดี พยายามหาพื้นที่ว่างจัดทำพื้นที่สีเขียว ชวนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน หาพื้นที่ว่างให้ประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ จะมีนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น ตั้งเป้าให้ประชาชนช่วยกันปลูก ขณะนี้มีประชาชน 5 ล้านคน 5 คนปลูก 1 ต้นก็จะได้ 1 ล้านต้น 

3.เพิ่มศักยภาพสวนที่มีอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีสวนอยู่หลายแห่งเพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไป ซึ่งนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โครงการ Green bangkok ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวจาก 7 ตร.ม.ต่อคน เพิ่มเป็น 10 ตร.ม.ต่อคน เพิ่มพื้นที่ร่มเงาจาก 17% เป็น 30% เพิ่มอัตราส่วนต่างๆ ของเมืองให้ดีขึ้น ซึ่งมองว่าเป็นสิ่งที่ดี หลายที่ดีอยู่แล้วก็ทำต่อและเพิ่มเป้าหมายเข้าไป เพราะเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องสำคัญ

นายชัชชาติ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับเรื่องผู้สูงอายุในเมือง ปัจจุบันกรุงเทพฯ เป็นเมืองคนแก่ เพราะมีคนอายุเกิน 60 ปีมากกว่า 20% อย่างเขตสาทรถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญ เพราะที่เขตสาทร มีผู้สูงอายุเกิน 60 ปีเกิน 25% มีประชากร 77,000 คนในเขตสาทร จะมีผู้สูงอายุ 18,000 คน จึงมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูง 5 ส. ประกอบด้วย

1.สุขภาพ ต้องนำสุขภาพที่ดีไปหาผู้สูงอายุ 2.สะดวก เรื่องการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุต้องได้รับความสะดวกทั้งฟุตปาธและรถ-รับส่ง 3.สังคม เพิ่มชมรมอายุผู้สูงอายุให้มากขึ้นเพื่อจะได้ร่วมกันทำกิจกรรม 4. สร้างงาน 5.สวัสดิการ การดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุให้ครบถ้วนและเพิ่มสวัสดิการ