“นายกฯ” พอใจป้องลักลอบเข้าเมือง สั่งขยายผลจัดการแหล่งฟอกเงินแรงงานเถื่อน

“นายกฯ” พอใจป้องลักลอบเข้าเมือง สั่งขยายผลจัดการแหล่งฟอกเงินแรงงานเถื่อน

นายกฯ พอใจผลสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง สั่งขยายผลจัดการแหล่งฟอกแรงงานเถื่อน และเร่งสนับสนุนนำเข้าแรงงานตามระบบ ห่วงกำลังพลด้านหน้า-อยู่ชายแดน ให้เร่งฉีดเข็มสาม

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2565 พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมกับทุกเหล่าทัพ ตำรวจ กอ.รมน. และ ศรชล. ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ ที่ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อติดตามสถานการณ์และสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตโควิด ช่วงเทศกาลตรุษจีน

พลเอกชัยขาญ กล่าวย้ำถึงข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่แสดงความขอบคุณและพอใจกับทุกเหล่าทัพ กอ.รมน. และตำรวจ ที่ร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ชั้นในที่ผ่านมา โดยมีผลการจับกุมในพื้นที่ชายแดนติดประเทศรอบบ้านได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับขอให้ขยายผลบังคับใช้กฎหมายจริงจังไปยังแหล่งจัดหา ฟอกตัว และกระจายแรงงานผิดกฎหมายที่ยังมีอยู่ และไม่ผ่านการคัดกรองไปยังสถานประกอบการ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการควบคุมโรค

“นายกฯ” พอใจป้องลักลอบเข้าเมือง สั่งขยายผลจัดการแหล่งฟอกเงินแรงงานเถื่อน

“นายกฯ ยังได้สั่งการให้กองทัพ  ประสานและสนับสนุนกระทรวงแรงงานในการนำแรงงานต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนตาม MOU เข้ามาทำงานในประเทศให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด พร้อมสนับสนุนจัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ติดตาม ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนด โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน” พลเอกชัยชาญ กล่าว

พลเอกชัยชาญ กล่าวด้วยว่า พร้อมทั้งให้จัดทำพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกบริเวณที่ตั้งหน่วย สนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนค่าครองชีพของประชาชน จากสินค้าและพืชผักการเกษตรที่จำเป็น นอกจากนี้ นายกฯ ยังเป็นห่วงกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าและกองกำลังป้องกันชายแดน โดยให้สำรวจและประสานกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนวัคซีนเข็มสามให้กับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนต่อไป