“ยงยุทธ” แห้ว! ศาล ปค.สูงสุดยกฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งปลดจากราชการคดี “อัลไพน์”

“ยงยุทธ” แห้ว! ศาล ปค.สูงสุดยกฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งปลดจากราชการคดี “อัลไพน์”

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายกฟ้อง “ยงยุทธ วิชัยดิษฐ” ขอให้เพิกถอนคำสั่ง “ปลดออกจากราชการ” หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลคดีทุจริตซื้อที่ดินสร้าง “สนามกอล์ฟอัลไพน์” ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญาไปแล้ว

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2565 ยกฟ้อง คดีที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีหลายสมัย ยื่นฟ้อง รมว.มหาดไทย คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง รมว.มหาดไทย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 141/2556 ลงวันที่ 30 พ. ค. 2556 ที่ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และขอให้คืนสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ตามกฎหมายจากการรับราชการเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน

โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่า การกระทำของนายยงยุทธ มีมูลความผิดฐานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 82 วรรค 3 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ชอบด้วยกฎหมาย แม้ ป.ป ช.จะชี้มูลความผิดฐานอื่นมาด้วยก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของป.ป.ช.ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 133 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

การที่ รมว. มหาดไทยมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 546/2555ลงวันที่ 20 ก.ย. 2555 ลงโทษไล่นายยงยุทธออกจากราชการตามมติของ ป.ป.ช. ต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มีคำวินิจฉัยเรื่องดำที่ 5510078 เรื่องแดงที่ 0047156 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2556 ให้ลดโทษนายยงยุทธ จากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และ รมว. มหาดไทย มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 414/2556 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2556 ลดโทษนายยงยุทธจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้นจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยงยุทธ ถูกปลดออกจากราชการจากเหตุ ป.ป.ช. ชี้มูลว่ามีความผิดทางอาญา และผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์เมื่อปี 2556 หลังจากนั้นส่งสำนวนไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยมีการพิจารณาถึงชั้นฎีกา พิพากษาจำคุกนายยงยุทธ 2 ปีไม่รอลงอาญา