ผบ.ทสส. นำ ผบ.เหล่าทัพ-ตำรวจ ร่วมพิธีวันกองทัพไทย

ผบ.ทสส. นำ ผบ.เหล่าทัพ-ตำรวจ ร่วมพิธีวันกองทัพไทย

ผบ.ทสส. นำ ผบ.เหล่าทัพ-ตำรวจ ร่วมพิธีวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ขณะที่กองทัพบก จัดพิธีทางศาสนา เนื่องในวันกองทัพบก

         กองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 โดยมี พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน โดยมีผู้บัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีฯ

 

          การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ โดยในปีนี้ยังคงประกอบพิธีฯ ที่สำคัญเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองทัพไทย, พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 , พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์, พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย, พิธีสงฆ์ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ กองพันทหารสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร

 

            โดยการจัดงานวันกองทัพไทยปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผบ.ทสส. นำ ผบ.เหล่าทัพ-ตำรวจ ร่วมพิธีวันกองทัพไทย

        นอกจากเป็นวันกองทัพไทยแล้ว ยังเป็นวันกองทัพบกด้วย โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีทางศาสนา พิธีสักการะพระชัยมงคลภูมิ และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่กองทัพบก โดยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

 

ผบ.ทสส. นำ ผบ.เหล่าทัพ-ตำรวจ ร่วมพิธีวันกองทัพไทย