"เรืองไกร" ร้อง"กกต." สอบ "ผู้สมัครส.ส." หลักสี่ ทั้ง8คน เสียภาษีครบหรือไม่

"เรืองไกร" ร้อง"กกต." สอบ "ผู้สมัครส.ส." หลักสี่ ทั้ง8คน เสียภาษีครบหรือไม่

"เรืองไกร" ร่อนจดหมาย ถึง "ปธ.กกต." ตรวจสอบ ผู้สมัครส.ส.หลักสี่-จตุจักร ทั้ง8 คน ยื่นหลักฐานเสียภาษี 3 ปี ติดต่อกันตามกม.กำหนด หรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์  EMS ถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 9 หลักสี่-จตุจักร ทั้ง 8 คนว่า ยื่นหลักฐานการเสียภาษี (ภงด.) ครบสามปีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า เว็บไซต์ กกต. ระบุไว้ว่า จะเปิดเผยผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามภายใน 7 วัน นับจากวันปิดรับการสมัคร ทั้งนี้  พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง (2) กำหนดว่า ผู้สมัคร ส.ส. จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปี 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในทำนองเดียวกัน กกต.เคยเพิกถอนการสมัครผู้บริหารท้องถิ่นที่ยื่นหลักฐานการเสียภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมายมาแล้ว เช่น คำวินิจฉัยที่ 817/2564 คำวินิจฉัยที่844/2564 เป็นต้น ดังนั้น กรณีผู้สมัคร ส.ส. กทม.เขต 9 ทั้ง 8 คน ก็ต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษี (ภงด.) ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงร้องขอให้ กกต. ดำเนินการตรวจสอบต่อไป