ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ต่อถึง 16 มิ.ย. ห้ามชุมนุม-กระทบสถาบัน

ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ต่อถึง 16 มิ.ย. ห้ามชุมนุม-กระทบสถาบัน

ศาลอาญาอนุญาตปล่อยชั่วคราว "รุ้ง ปนัสยา" ต่อ จนถึง 16 มิ.ย. เหตุต้องใช้เวลาค้นคว้าและเก็บข้อมูลเล่าเรียน ระหว่างได้ประกันล่าสุดปฏิบัติตามเงื่อนไข คลายล็อค เหลือห้ามกระทบสถาบัน-ชุมนุมก่อความวุ่นวาย

13 ม.ค. 2565 ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำสั่งขอปล่อยชั่วคราว คดีหมายเลขดำอ.287/2564 ของ น.ส.ปนัสยา หรือ รุ้ง  สิทธิจิรวัฒนกุล แกนนำกลุ่มราษฎร  จำเลยที่5 ตามความผิด ม.112 คดีปักหมุดสนามหลวงวันที่ 19-20 ก.ย 2563 ซึ่งก่อนหน้านี้จำเลยที่ 5 ได้รับการประกันตัวพร้อมเงื่อนไขหลายข้อ เพื่อออกมาสอบ จนครบกำหนดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

โดยศาลพิเคราะห์แล้ว กรณีสืบเนื่องมาจากที่ศาลได้เคยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 อย่าง จำกัด ตั้งแต่วันที่30 พ.ย.64-12 ม.ค.65 โดยวางเงื่อนไขต่างๆให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติในระหว่างการปล่อยชั่วคราวดังกล่าวซึ่งจำเลยที่ 5 ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ปรากฏว่าได้ประพฤติผิดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว แต่อย่างใด 

การที่จำเลยที่ 5ขอให้ปล่อยชั่วคราวต่อเนื่องไปก็เพื่อที่จะทำการเรียนและสอบให้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2ของปี 4 ซึ่งจะต้องมีการทำการวิจัยส่วนบุคคลเพื่อจบการศึกษาต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนามและทำรายงานจำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดทุกประการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองไม่ออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ศาลจะกำหนดซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. บุญเลิศวิเศษปรีชา รับจะกำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดเห็นว่าจำเลยที่ 5 ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอย่าง จำกัด ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโดยเคร่งครัดไม่ประพฤติผิดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ศาลกำหนดไว้

กรณีจึงไม่ปรากฏพฤติการณ์ในอันที่จะทำให้น่าเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีหรือจะไปก่อภยันอันตรายอื่นในช่วงเวลานี้ แต่อย่างใดประกอบกับจำเลยที่ 5 มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนให้สำเร็จการศึกษาตามคำรับรองของอาจารย์ผู้ดูแลจึงเห็นควรอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 5 ในระยะเวลา จำกัด ต่อไปนับ

แต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 16 มิ.ย.65 โดยมีประกันในวงเงิน2 เเสนบาทและกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยที่ 5 ทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน ห้ามจำเลยที่ 5 เข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองห้าม เดินทางออกนอก ราชอาณาจักรจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ เป็นผู้กำกับดูแลจำเลยที่ 5 ให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยเคร่งครัดให้มารายงานตัว ทุก 30 วันในระหว่างการปล่อยชั่วคราวอัน จำกัด นี้และให้ มารายงานตัวและส่งตัวภายในวันที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 10.00 น.คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ด้าน นายกฤษฎางค์  ระบุว่าวันนี้ศาลก็อนุญาติให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขเดิม จะมีการนัดส่งตัวอีกครั้งในวันที่ 16 มิ.ย.65 เนื่องจาก น.ส.ปนัสยา  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดให้ไปศึกษาต่อจนจบภาคการศึกษานี้ ตอนนี้จะมีเงื่อนไขแค่การไม่ไปกระทำการใดๆให้เสื่อมเสียต่อสถาบัน และผิดกฎหมาย ผิดต่อศาล จะไม่ไปร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายที่ผิดกฎหมายและจะไม่ออกนอกราชอาณาจักรจนกว่าจะได้รับอนุญาต ยกเลิกการใส่กำไลอีเอ็ม รวมทั้งกำหนดเวลาห้ามออกจากเคหสถาน  

ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวไม่ได้ห้ามการไปชุมนุม เงื่อนไขที่ศาลกำหนดออกมา เป็นการห้ามในกรณีที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย โดยศาลได้ยืนยันว่า ‘การชุมนุมเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญรับรองไว้’ แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดความวุ่นวาย คงเป็นรายละเอียดที่จะต้องระมัดระวังตัว เพราะในขณะนี้ก็มีหลายฝ่ายที่เขาอาจจะมีความประสงค์ให้ น.ส.ปนัสยา ไม่ได้รับการประกันตัว อาจจะใช้คำสั่งศาลมาเป็นข้ออ้าง

นายกฤษฎางค์ กล่าวต่อว่า คำสั่งศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวานนี้ ที่เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นห้ามออกนอกเคหะสถานเฉพาะเวลา 18.00-6.00 น. ว่าอาจจะต้องปรึกษาหารือกัน เพราะเป็นคนละคดีกัน

ขณะที่ น.ส.ปนัสยา เผยว่า ตนพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาล ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ต้องอยู่ที่บ้าน 24 ชม. แต่เงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาคือ ห้ามทำกิจกรรมหรือกระทำการใด ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และศาลในทุกด้าน ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตกับเงื่อนไขดังกล่าว และมองว่าเงื่อนไขที่ถูกตั้งขึ้นมา ไม่ต้องมีก็ได้ จะให้ประกันตัวแบบไม่มีเงื่อนไขก็ได้ เงื่อนไขที่ตั้งขึ้นมาทุกท่านน่าจะทราบกันดีว่า เป็นเงื่อนไขที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของตน

“นักโทษทางการเมืองหรือใครก็ตาม ทุกคนควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัว โดยเฉพาะผู้ที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ อย่างเรา หรืออย่างเบนจา หรือเพนกวินเอง ที่ต้องลงทะเบียนเรียน พวกเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เล่าเรียนต่อ แต่ก็คาดหวังว่าเพื่อนเราจะได้ออกมากันในเร็ว ๆ นี้ ได้ออกกลับมาเรียนหนังสือ” น.ส.ปนัสยา ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกันนี้ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะอ่านคำสั่งขอปล่อยชั่วคราวน.ส.ปนัสยา เช่นเดียวกัน ซึ่งนายกฤษฎางค์ระบุว่าจะมีการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังศาลอาญา ในเวลา 13.00 น.