"ทูตจีน"คุย"ประวิตร" มุ่งพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ฟื้นศก.หลัง"โควิด"

"ทูตจีน"คุย"ประวิตร" มุ่งพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ฟื้นศก.หลัง"โควิด"

"เอกอัครราชทูตจีน" เข้าพบ "ประวิตร" เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ เชื่อ การทำงานเชิงรุก จะพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ รอบด้าน พร้อม ส่งเสริมความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้น ร่วมฟื้นศก. หลัง "โควิด" ขอบคุณ การหนุน เป็นเจ้าภาพ "เอเปค" ของไทย ปีนี้

นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่เอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เชื่อมั่นว่าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการทำงานเชิงรุกของเอกอัครราชทูตฯ จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ระหว่างไทยกับจีนให้ก้าวหน้าต่อไป และพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟ้นต่อไป  

ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรีในวันนี้ โดยเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในด้านต่างๆ ที่ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

เอกอัครราชทูตฯ ยังรู้สึกยินดีที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และยืนยันสานต่อความสัมพันธ์และกระชับความร่วมมือให้เข็มแข็ง

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตฯ ยังหารือถึงความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรองนายกรัฐมนตรี ยินดีที่ทราบว่า รัฐบาลจีนมีแผนดำเนินมาตรการนำร่องให้นักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนในโอกาสแรก และกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าว 

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังยินดีที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนเพิ่มสูงขึ้น รองนายกรัฐมนตรี ขอบคุณจีนที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทย พร้อมยืนยันให้จีนมั่นใจว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยได้ดำเนินการตรวจสินค้าผลไม้ไทยตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมการปนเปื้อนเชื้อที่จีนแนะนำและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงความร่วมมือพหุภาคี โดยไทยและจีนต่างมีท่าทีร่วมกันในการรักษาระบบพหุภาคี หลักการการค้าเสรีที่เปิดกว้างและเป็นธรรม และระเบียบโลกบนพื้นฐานของกฎหมาย และกติการะหว่างประเทศ

 รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณที่จีนสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลวัต ยืดหยุ่น สมดุล และยั่งยืน ไทยหวังว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในช่วงปลายปีนี้