"ดรุณวรรณ" โชว์ผลงานพาณิชย์แก้ปัญหาราคาสินค้า วอนพรรคร่วมทำงานสร้างสรรค์

"ดรุณวรรณ"  โชว์ผลงานพาณิชย์แก้ปัญหาราคาสินค้า วอนพรรคร่วมทำงานสร้างสรรค์

"ดรุณวรรณ" โชว์ผลงานพาณิชย์แก้ปัญหาราคาสินค้า ยันปชป. ให้เกียรติทุกพรรค ทำงานยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก แนะ ส.ส.พรรคร่วม ทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ ไม่ให้ร้ายโจมตี

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าตามที่มี ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลบางท่านออกมาติงพรรคเรื่องการบริหารงานของ 2 กระทรวงหลัก จึงอยากชี้แจงว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาราคาหมูแพง โดยได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาราคาหมู ตั้งแต่ต้นปี 2565 ถึง 3 มาตรการ ได้แก่ การห้ามส่งออกหมูเป็น เป็นเวลา 3 เดือน เช็คสต็อกเนื้อหมู พร้อมกับแจ้งราคาให้กรมการค้าภายในทุก 7 วัน ซึ่งจะเป็นการกำกับราคา ไม่ให้เกิดการค้ากำไรเกินควร ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแล เพื่อให้ทราบปริมาณทั้งหมูเป็น รวมทั้งหมูแช่แข็งทั้งประเทศ 

 อีกทั้งยังได้หารือกับนายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตร ที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์ โดยได้หารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อออกมาตรการเร่งรัดการส่งเสริมการเลี้ยงหมูในประเทศ พร้อมกับเสนอให้กระทรวงการคลังได้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยราคาถูกหรือเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเข้ามาเลี้ยงในระบบ GFM (Good Farming Management) ที่มีมาตรฐานและต้นทุนไม่สูงเกินไปเป็นระบบที่ป้องกันโรคได้และมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังได้สั่งการให้กระทรวงทำงานเชิงรุก เพื่อดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที โดยให้ติดตามราคาสินค้าทุกรายการทั่วประเทศ อีกทั้งดำเนินโครงการ หมูพาณิชย์ลดราคาหมู! ช่วยประชาชน เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 667 หน่วย เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ประชาชนมีช่องทางในการเลือกซื้อเนื้อหมูราคาถูกกว่าท้องตลาด ที่สำคัญคือได้สั่งการให้ดูแลควบคุมปัญหาอย่างใกล้ชิดทุกวัน หากประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนทางด้านราคาสินค้าที่ไม่เป็นไปตามกลไกหรือเกิดความยุติธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ 1569 สายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

ส่วนเรื่องราคาปุ๋ยนั้น นายจุรินทร์ ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ดำเนินโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยให้เกษตรกรที่ต้องการสั่งซื้อปุ๋ยในราคาถูกกว่าท้องตลาดยังคงสามารถสั่งซื้อได้ผ่านกลุ่ม/สถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สหกรณ์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้รวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยังเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้ว และสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

นางดรุณวรรณ กล่าวว่า จากการทำงานของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ผ่านมา จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ทำงานเชิงรุก และเห็นความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในฐานะพรรคร่วม โดยยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และมีการสั่งการเพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น ภายใต้แนวทาง “ทำได้ไว ทำได้จริง” 

 

นอกจากการแก้ปัญหาเรื่องลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ยังให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มรายได้ โดยจะเห็นได้จากนโยบายหลายอย่าง โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้ ในพืชเกษตร 5 ชนิด ซึ่งถือเป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ และได้ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่ช่วงต้นของการร่วมรัฐบาล 

 

"ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล พรรคให้เกียรติทุกฝ่ายในการทำงานเพื่อยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เน้นการทำงาน ไม่ต้องการเล่นการเมือง ให้ร้ายโจมตี อะไรที่เป็นปัญหาของรัฐบาลก็พร้อมร่วมมือแก้ไข อยากให้ทุกฝ่ายทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ แข่งกันทำงาน และทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ มากกว่าให้ร้ายโจมตี เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะตัดสินใจ "เลือก" คือประชาชน" นางดรุณวรรณ กล่าว