“ลุงบี้”พบหลานออนไลน์ ให้ตระหนักบทบาทหน้าที่ ยึดพระบรมราโชวาท "ในหลวง"

“ลุงบี้”พบหลานออนไลน์ ให้ตระหนักบทบาทหน้าที่ ยึดพระบรมราโชวาท "ในหลวง"

ผบ.ทบ. ให้โอวาทวันเด็กแห่งชาติ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ หมั่นฝึกฝนตนเอง ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม มีใจจิตอาสา ให้เตรียมพร้อมเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่า ยึดพระบรมราโชวาทในหลวง  บ่น เสียดายสถานการณ์โควิด เด็กๆพลาดถ่ายรูป "รถถัง-เฮริคอปเตอร์"

8 ม.ค.2565 กองทัพบกจัดงานวันเด็กออนไลน์ภายใต้ชื่องาน “คิดดี Kid’s Day by ARMY 65” ตั้งแต่เวลา 8.00น.-12.00 น. ผ่านทาง Facebook เพจกรมกิจการพลเรือนทหารบก  มีกิจกรรมบันเทิง การแสดงต่างๆ  พร้อมสอดแทรกประวัติศาสตร์ นำเสนอภาพยนต์สารคดีสั้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดำรงยศร้อยเอกร่วมปฏิบัติปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่บ้านหนองหมากแข้ง การจัดตั้งอุทยานราชภักดิ์

พร้อมตั้งเป็นคำถามให้เด็กๆ ตอบเข้ามาชิงรางวัลด้วย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมพิเศษในการร่วมฟังโอวาท จาก พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้บันทึกไว้จากห้อง Easy Room ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ชิงไอแพด แทบเล็ต พร้อมรางวัลอื่นอีกมากมาย  รวมไปถึงหมีขาวตัวใหญ่ ที่ตั้งอยู่ระหว่างให้โอวาท โดยคัดเลือกผู้ที่ตอบคำถามลำดับที่ 22 ซึ่งเป็นรุ่นเตรียมทหารของ พล.อ.ณรงค์พันธ์  เป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าวไป 

ทั้งนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้เริ่มต้นแนะนำตัวว่า ลุงชื่อว่า ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ หรือเรียกว่า ลุงบี้ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมกล่าวว่า  รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับหลานๆทุกคน  การจัดงานวันนี้นับเป็นปีที่2 แล้วที่ต้องจัดงานผ่านทางออนไลน์ เพราะเป็นช่วงโควิด19 เป็นที่น่าเสียดายที่หลานๆ ไม่ได้มาสัมผัสเรียนรู้ ถ่ายรูป กับยุทโธปกรณ์ต่างๆ เช่น รถถัง ยานเกราะล้อยาง เฮริคอปเตอร์ ปืนใหญ่ เช่นปี ต่างๆที่ผ่านมาแต่ก็ได้นำคลิปการปฏิบัติงานของกองทัพบกมาให้ชมแทน และ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้เด็กและเยาวชนได้ความรู้ และคุณธรรม ด้วยจิตใจที่เสียสละเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติ

พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เพื่อให้หลานๆ ทุกคนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและสืบทอดความเป็นชาติไทย โดยผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำประชาชนในการสร้างชาติ สร้างประเทศนี้ขึ้นมา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง โดยหลานๆจะได้รับของขวัญ ซึ่งจะจัดส่งไปให้ถึงบ้านทุกคน 

“ลุงเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้หลานๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของชาติต่อไป ขอให้หลานๆ ทุกคนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่ายิ่งในอนาคตจงเตรียมตัวให้พร้อมในการรับหน้าที่อันสำคัญนี้ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ประพฤติตนเป็นคนดี ใฝ่คุณธรรม มีใจจิตอาสา และยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยึดถือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความรู้และคุณธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญของความดี ความเจริญ ความสงบร่มเย็นของชาติไทยต่อไป”พล.อ.ณรงค์พันธ์กล่าว