"ทำเนียบฯ"จัด"วันเด็กฯ"ออนไลน์ 8ม.ค. สดผ่านNBT "นายกฯ" พาทัวร์ห้องทำงาน

"ทำเนียบฯ"จัด"วันเด็กฯ"ออนไลน์ 8ม.ค. สดผ่านNBT "นายกฯ" พาทัวร์ห้องทำงาน

"โฆษกรัฐบาล" เผย "ทำเนียบฯ" จัดกิจกรรมฉลอง "วันเด็กแห่งชาติ" รูปแบบออนไลน์ สดผ่าน ช่อง NBT เสาร์ที่8ม.ค.นี้ ตั้งแต่ 10.00 - 12.00 น. "นายกฯ" พาชม ห้องทำงาน พบปะ เยาวชนดีเด่น เผย "ส.ค.ส." ส่งอวยพรถึง "ประยุทธ์"

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีนี้ทำเนียบรัฐบาลได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชนได้รับร่วมรับชม  ประกอบด้วย

1. กิจกรรมนายกรัฐมนตรีพบเยาวชน แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 นายกรัฐมนตรีจะพาเด็กเล็ก 5 คน เยี่ยมชมห้องทำงานนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต สำหรับช่วงที่ 2 นายกรัฐมนตรีจะพบผู้แทนเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 19 คน ณ ตึกภักดีบดินทร์ โดยตัวแทนเยาวชน 5 คน จะเป็นผู้แทนกล่าวข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 4 ประเด็นจากนั้นตัวแทนเยาวชนในโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี จะเสนอบทสรุปด้วยการขับร้องเพลงฉ่อยต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

"ทำเนียบฯ"จัด"วันเด็กฯ"ออนไลน์ 8ม.ค. สดผ่านNBT "นายกฯ" พาทัวร์ห้องทำงาน

2. กิจกรรมการขับร้องและบรรเลงเพลงของเยาวชนระดับต่าง ๆ จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งจะแทรกในรายการสลับกันไป ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับประถม/มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสอนร้องเพลงแกรมมี่ 14 คน จะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์รัก และชะตาชีวิต กลุ่มที่ 2 วงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจะบรรเลงเพลงรักชาติ รักษ์โลก ได้แก่ เพลง Heal the World โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ฯ  เพลงความฝันอันสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยสยาม และ เพลงธงชาติโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มที่ 3 กลุ่ม SEED Thailand เป็น MV เกี่ยวกับบทบาทของเด็กและเยาวชน และกลุ่มที่ 4 วง the Wonder ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของผู้พิการจะร้องเพลงจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และเพลง Auld Lang Syne 

3. กิจกรรมนำเสนอสาระเรื่องการอนุรักษ์โลกและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ  องค์การพิพิธภันฑ์วิทยาศาตร์ฯ (อพวช.) (อว.) ในหัวข้อ Climate Change โดยนำเสนอเป็นคลิปวีดิโอให้ความรู้ในเรื่อง Climate Change และผลกระทบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยพิบัติที่ทั่วโลกต้องเผชิญ โดยในช่วงท้ายจะมีกิจกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์จากกระดาษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งรูป/คลิปสิ่งประดิษฐ์ ร่วมสนุกใต้โพสต์ของรายการ ผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามกับการ์ตูนโลก ที่เปิดให้เยาวชนเข้าไปตอบคำถามผ่านทางเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

"ทำเนียบฯ"จัด"วันเด็กฯ"ออนไลน์ 8ม.ค. สดผ่านNBT "นายกฯ" พาทัวร์ห้องทำงาน

4. กิจกรรมสรุปผลงานของเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมาจากโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นผลงานเยาวชนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่ที่แล้วและสามารถขับเคลื่อนการฝึกอบรมจ้างงานคนพิการเพิ่มได้เป็น600 คนในปีที่ผ่านมา 

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบของขวัญจากนายกรัฐมนตรี “คาราวานปันสุข” ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กกลุ่มต่าง ๆ กลุ่ม ได้แก่ เด็กชายขอบ และเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เด็กกำพร้า และเด็กพิเศษ ด้วย

 

“ขอเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ร่วมติดตามรายการกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของทำเนียบรัฐบาล ผ่านช่อง NBT ตามวัน และเวลาดังกล่าว” นายธนกร กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ ส.ค.ส.ประจำปี65 จากเด็กและเยาวชนที่ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ ที่ล้วนแต่อวยพร เช่น ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้มีความสุข เป็นต้น