"กกต." ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิก 6 เทศบาล

"กกต." ประกาศผลเลือกตั้ง สมาชิก 6 เทศบาล

"กกต." ทยอยประกาศเพิ่ม ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกเทศบาล 6 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด จำนวน 7 คน หลังหย่อนบัตรเมื่อ 26 ธันวาคม 64

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในการเลือกตั้ง เมื่อ 26 ธันวาคม 2564 ว่า มีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

 

         1. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางริ้น เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ได้แก่ นายสุรินทร์ พิเศษสินธ์ 

 

         2.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เรือตรี หวล ปิ่นประดับ

 

         3.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายวัชรินทร์ หงษ์ทอง

 

          4.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายพนม ชุ่นเจา

 

          5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นายสามารถ อิ่มสมบูรณ์

 

         และ 6.สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ามะขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ นางสาวอัญชลี พลจันทร์ และนายณรงค์ ใบรัก

 

 

 

        ทั้งนี้การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ต่อการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
 
 
พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์