"พรเพชร" ชี้ "ประยุทธ์" นั่ง นายกฯ 8 ปี ศาล รธน. ชี้ขาดได้เพียงองค์กรเดียว

"พรเพชร" ชี้ "ประยุทธ์" นั่ง นายกฯ 8 ปี ศาล รธน. ชี้ขาดได้เพียงองค์กรเดียว

“พรเพชร” คาดเปิดประชุมสภาวิสามัญ ถกร่างกม.ลูก วาระ2-3 ชี้ วาระตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ขาดได้เพียงองค์กรเดียว

20 ธ.ค.2564 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับว่า คาดว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาจะพิจารณาในวาระแรกเสร็จทันสมัยประชุมรัฐสภาสมัยนี้ ส่วนจะมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกดังกล่าวในวาระที่สองและวาระที่สามหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการจะพิจารณาเสร็จหรือไม่ ถ้าเสร็จอาจจะมีเสียงเรียกร้องให้เปิดสมัยวิสามัญ เนื่องจากการปิดสมัยประชุมที่จะมาถึงจะหยุดยาว 2 เดือน ถ้าหยุดเพียง 1 เดือนอาจรอได้

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการนับวาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ว่า ขณะนี้นักกฎหมายตีความต่างกัน แต่ผู้ที่จะตีความได้ คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ใครพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ และต้องดูว่ามีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่ ต้องอ้างเหตุไปยังศาลก่อนด้วย

 อย่างไรก็ตาม จากการประมวลความเห็นของหลายฝ่าย พบว่าสามารถเริ่มนับได้ 3 แนวทาง คือ หนึ่งนับตั้งแต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) เพราะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเหมือนกัน  สอง นับแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 และสาม นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มประกาศบังคับใช้