เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.กทม.หลักสี่ คาดหย่อนบัตร 30 ม.ค. 65

เคาะแล้ว! “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.กทม.หลักสี่ คาดหย่อนบัตร 30 ม.ค. 65

เคาะแล้ว! วัน “เลือกตั้งซ่อม” ส.ส.กทม.เขตหลักสี่ แพร่ พ.ร.ฎ.เลือกตั้งฯ 2 ม.ค. คาด กกต.ประกาศ 3 ม.ค. เปิดรับสมัคร 6-10 ม.ค. กำหนดวันหย่อนบัตร 30 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 2564 ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างลง พ.ศ.... ทั้งนี้ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2564 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายสิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 ได้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งทำให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า จึงต้องดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105(1) ประกอบมาตรา 102 ให้ถือว่าตำแหน่งว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย คือวันที่ 22 ธ.ค. 2564 กล่าวคือ ต้องมีการจัดเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ก.พ. 2565

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดทำร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยคาดว่าพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีผลใช้บังคับวันที่ 2 ม.ค. 2565 จากนั้น กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 3 ม.ค. 2565 ประกาศหน่วยเลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในวันที่ 4 ม.ค. 2565 รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค. 2565 และจัดการเลือกตั้งได้ในวันที่ 30 ม.ค. 2565