สภาฯเรียกเช็กบิลเบื้องต้น! “สิระ” ต้องจ่ายคืนหลวง 8.5 ล้านหลังพ้น ส.ส.

สภาฯเรียกเช็กบิลเบื้องต้น! “สิระ” ต้องจ่ายคืนหลวง 8.5 ล้านหลังพ้น ส.ส.

“สภาฯ” เรียกเช็กบิล “สิระ” เบื้องต้นต้องจ่ายคืนหลวง 8.5 ล้าน หลังถูกศาล รธน.วินิจฉัยพ้น ส.ส. ยังเหลือค่าเดินทาง-จัดประชุมของ กมธ.นอกสถานที่ คาดสัปดาห์หน้ารู้ยอดหมด

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2564 มีรายงานข่าวจากสภาผู้แทนราษฎร ถึงความคืบหน้าการทวงเงินเดือน ส.ส.และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของนายสิระ เจนจาคะ อดีต ส.ส.กทม.เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ คืนสภาผู้แทนราษฎร หลังจากถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีฉ้อโกง กระทำการโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

โดยสำนักการคลัง สภาผู้แทนราษฎร ได้ตรวจสอบเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของนายสิระ ที่ต้องจ่ายคืนให้สภาผู้แทนราษฎรเสร็จเรียบร้อยในหลายรายการแล้ว ได้แก่ 

1.เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่ม (เงินเดือน) 

2.เงินเดือนค่าตอบแทนผู้ช่วย ส.ส. ของนายสิระจำนวน 7 คน 

3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ชุดต่าง ๆ 

4.ค่ารักษาพยาบาล ตั้งแต่เดือน มี.ค.2562 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2564 

รวมเกือบ 3 ปี พบว่า มีเงินที่นายสิระต้องจ่ายคืนแก่สภาฯ เบื้องต้น 8,490,000 บาท 

อย่างไรก็ตามยังเหลือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางและการจัดสัมมนานอกสถานที่ของ กมธ.ชุดต่าง ๆ ของนายสิระที่ยังตรวจสอบไม่เสร็จ คาดว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นสภาฯ จะทำหนังสือแจ้งนายสิระอย่างเป็นทางการว่า ต้องคืนเงินให้กับสภาฯ เป็นจำนวนเท่าใด