"ไทยสร้างไทย" ชี้ เพิ่มขั้นตอน ขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" เสี่ยงทุจริต

"ไทยสร้างไทย" ชี้ เพิ่มขั้นตอน ขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" เสี่ยงทุจริต

“ประพนธ์” อัด นโยบายขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" เสี่ยง เปิดช่อง ทุจริต หลัง ผู้ประกอบการ โอด เพิ่มขั้นตอน "บต.39" ก่อนขอ "บัตรชมพู" โดยไม่แจ้งตั้งแต่ต้น สะท้อน แนวคิด รัฐราชการรวมศูนย์ ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนปชช. ไม่อำนวยความสะดวก

ที่พรรคไทยสร้างไทย นายประพนธ์ เนตรรังษี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการซึ่งจ้างแรงงานต่างด้าว ว่าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เต็มไปด้วยความซับซ้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีความโปร่งใส เมื่อดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ก็ไม่มีระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

นายประพนธ์ กล่าวว่า ล่าสุด ต้องมีการขอใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ก่อนการขึ้นทะเบียนบัตรชมพู (ทร.38/1) ซึ่งในระเบียบขั้นตอนเดิมนั้นให้นำแบบคำขอแทนต่างด้าว 3 สัญชาติ มติคณะรัฐมนตรี 29 ธันวาคม 2563 นำ (บต.48) มายื่นทำบัตรชมพู (ทร.38/1) ที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอได้ 

 

"ไทยสร้างไทย" ชี้ เพิ่มขั้นตอน ขึ้นทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" เสี่ยงทุจริต

"ผู้ประกอบการแสดงความสงสัยว่า เพราะเหตุใดจึงไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทำใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ตั้งแต่ต้น และตอนนี้ใบอนุญาตทำงาน (บต.39) ดำเนินการอย่างล่าช้าเนื่องจากตัวเล่มขาดแคลน" นายประพนธ์ กล่าว

ทั้งนี้ นายประพนธ์ กล่าวอีกว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ความไม่ชัดเจนของการดำเนินนโยบายการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สะท้อนถึงแนวคิด "รัฐราชการรวมศูนย์" ที่ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน ไม่อำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนปฏิบัติทางราชการดำเนินการโดยง่ายและราบรื่น ซึ่งสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นช่องทางหากินในการเอื้อให้เกิดการทุจริต