"ที่ปรึกษาชวน" สวนกลับ ส.ส.แก้เกี้ยวสภาล่ม ยันแจ้งวาระล่วงหน้า

"ที่ปรึกษาชวน" สวนกลับ ส.ส.แก้เกี้ยวสภาล่ม ยันแจ้งวาระล่วงหน้า

ที่ปรึกษาประธานสภา สวนกลับ ส.ส.แก้เกี้ยวสภาล่ม - อ้างไม่ทราบวาระ ยืนยัน เป็นมติวิป 3 ฝ่าย พร้อมแจ้งล่วงหน้า 2 สัปดาห์

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า จากกรณีที่สภาฯ ล่ม ซ้ำซาก ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 ที่ผ่านมา โดยมี ส.ส.บางคนพูดในทำนองว่าเหตุที่สภาฯ ล่ม เพราะส.ส.ไม่ทราบล่วงหน้าว่ามีการประชุมนัดพิเศษ จึงทำให้มีการวางแผนผิดพลาด ยืนยันว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่19 วรรค 3

 

โดยประธาน มีการนัดประชุมวิป 3ฝ่าย ประกอบด้วยวิปวุฒิสภา วิปฝ่ายค้าน และวิปรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1ธ.ค.64 และ 8 ธ.ค. 64 ก่อนจะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม  และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักการประชุม จะส่งจดหมาย และส่งข้อความสั้น (sms) แจ้งนัดการประชุมก่อนมีการประชุมล่วงหน้า

"ดังนั้น สมาชิกฯ จะทราบการประชุมล่วงหน้า 1 สัปดาห์"

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์