เปิดยอดเงินบริจาคพรรค ต.ค. 2564 “พิพัฒน์” ทุ่ม 10 ล.ให้ “ภูมิใจไทย”

เปิดยอดเงินบริจาคพรรค ต.ค. 2564 “พิพัฒน์” ทุ่ม 10 ล.ให้ “ภูมิใจไทย”

โชว์ยอดเงินบริจาค “พรรคการเมือง” ประจำ ต.ค. 64 พบ “ภูมิใจไทย” 12 ล้าน “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” ทุ่ม 10 ล้าน ด้าน “อรรถวิชช์” ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่ “พรรคกล้า” 6 ล้าน “โรงสีข้าว” จ.สุพรรณฯ ให้ “พรรคชาติไทยพัฒนา” 3 ล้าน

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้บริจาคและจำนวนเงินที่บริจาคให้พรรคการเมือง ประจำเดือน ต.ค. 2564 โดยมีพรรคที่รับเงินบริจาค รวม 13 พรรค พรรคที่ได้รับบริจาคสูงสุดคือ พรรคภูมิใจไทย รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 12,040,000 บาท รองลงมาคือพรรคกล้า รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 6,176,983 บาท, พรรคก้าวไกล รับบริจาคเงิน และประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 3,284,526 บาท, พรรคชาติไทยพัฒนา รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 3,000,000 บาท, พรรคพลังสยาม รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 2,000,000 บาท, พรรคประชาธิปัตย์ รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 677,000 บาท

พรรคเสรีรวมไทย รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 180,000 บาท, พรรคประชาชาติ รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 50,000 บาท, พรรคพลังปวงชนไทย รับบริจาคประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 35,830 บาท, พรรคภราดรภาพ รับบริจาคประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 30,000 บาท, พรรครักษ์ธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 21,000 บาท, พรรคทางเลือกใหม่ รับบริจาคเงิน มูลค่ารวม 20,000 บาท และพรรคเป็นธรรม รับบริจาคประโยชน์อื่นใด มูลค่ารวม 16,680 บาท

สำหรับรายชื่อผู้บริจาคที่น่าสนใจ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า บริจาคประโยชน์อื่นใดให้กับพรรคกล้า มูลค่า 6,037,500 บาท นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา บริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทย มูลค่า 10,000,000 บาท นายวิลิต เตชะไพบูลย์ ทายาทนักธุรกิจตระกูลดัง บริจาคเงินให้พรรคพลังสยาม มูลค่า 1,600,000 บาท บริษัท ทีเอ็นเอ อินเตอร์ไรซ์ จำกัด ทำธุรกิจโรงสีข้าวใน จ.สุพรรณบุรี บริจาคเงินให้พรรคชาติไทยพัฒนา มูลค่า 3,000,000 บาท เป็นต้น