ทรัพย์สินแค่ 7 ล้าน! “นัฑ ผาสุข” พ้น “เลขาวุฒิสภา” ถือหุ้น GULF 1 แสนบาท

ทรัพย์สินแค่ 7 ล้าน! “นัฑ ผาสุข” พ้น “เลขาวุฒิสภา” ถือหุ้น GULF 1 แสนบาท

โชว์ทรัพย์สิน “นัฑ ผาสุข” พ้นเก้าอี้ “เลขาธิการวุฒิสภา” สถานะโสด มีแค่ 7 ล้านเศษ ไร้หนี้ ถือตราสารหุ้น GULF ด้วย 1 แสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อที่น่าสนใจ นายนัฑ ผาสุข กรณีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564

นายนัฑ แจ้งสถานะว่าโสด มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,135,974 บาท ได้แก่ เงินฝาก 6,786,599 บาท และเงินลงทุน 349,375 บาท ไม่มีทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ รวมถึงทรัพย์สินอื่น ๆ แต่อย่างใด รวมถึงไม่มีหนี้สิน

ทรัพย์สินแค่ 7 ล้าน! “นัฑ ผาสุข” พ้น “เลขาวุฒิสภา” ถือหุ้น GULF 1 แสนบาท

สำหรับเงินฝาก นายนัฑ แจ้งว่ามี 12 รายการ อยู่ในธนาคารกรุงไทย 5 รายการ ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 รายการ ธนาคารออมสิน 3 รายการ ธนาคารทหารไทย 1 รายการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1 รายการ และธนาคารอิสลามฯ 1 รายการ

ในส่วนเงินลงทุนถือครองตราสารหุ้น 2 รายการ 1.บริษัท ดับบลิเอชเอยูทิลิตี้ร์ แอนด์ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP จำนวน 47,500 หุ้น ได้มาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2560 มูลค่าตามตราสาร 249,375 บาท

2.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จำนวน 10,000 หุ้น ได้มาเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2560 มูลค่าตามตราสาร 100,000 บาท

ทรัพย์สินแค่ 7 ล้าน! “นัฑ ผาสุข” พ้น “เลขาวุฒิสภา” ถือหุ้น GULF 1 แสนบาท

ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2555-2558 เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปี 2558-2560 ขึ้นเป็นรองเลขาธิการ หลังจากนั้นปี 2560-2564 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา