สมบัติรวม 282 ล้าน! “ดนุชา” นั่งเลขาฯ “สภาพัฒน์” ครบ 1 ปี-ที่ดิน 1 ไร่เศษ 126 ล.

สมบัติรวม 282 ล้าน! “ดนุชา” นั่งเลขาฯ “สภาพัฒน์” ครบ 1 ปี-ที่ดิน 1 ไร่เศษ 126 ล.

เปิดเซฟ 282 ล้าน “ดนุชา พิชยนันท์” เลขาธิการ “สภาพัฒน์” ดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี มีที่ดิน 1 ไร่เศษ จ.นนทบุรี แปลงเดียว 126 ล้าน “นฎา” คู่สมรส มีกระเป๋าสตรี 15 ใบมูลค่ารวม 2.5 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และเลขาธิการสภาพัฒน์)

นายดนุชา แจ้งมีทรัพย์สิน 270,597,095 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,272,505 บาท เงินลงทุน 2,093,590 บาท ที่ดิน 252,870,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11.8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,561,000 บาท แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7,208,013 บาท เป็นเงินเดือน 1,222,440 บาท ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส 5,985,573 บาท มีรายจ่ายรวม 1,812,500 บาท

ส่วนนางนฎา พิชยนันท์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 11,836,395 บาท ได้แก่ เงินฝาก 792,635 บาท เงินลงทุน 821,959 บาท ยานพาหนะ 2,350,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,871,800 บาทแจ้งมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ 2,647,625 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 2,599,983 บาท

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (1 ราย อายุ 13 ปี) มีทรัพย์สิน 247,741 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด

รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 282,681,232 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 7,095,534 บาท

สมบัติรวม 282 ล้าน! “ดนุชา” นั่งเลขาฯ “สภาพัฒน์” ครบ 1 ปี-ที่ดิน 1 ไร่เศษ 126 ล.

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายดนุชา แจ้งถือครองที่ดิน 5 แปลง โดยมีแปลงหนึ่ง โฉนดเลขที่ 77123 ตั้งอยู่ที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี เนื้อที่ 1-3-90.5 ไร่ ได้มาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2554 ระบุว่ามาจาการให้ มูลค่า 126,480,000 บาท ขณะเดียวกันยังแจ้งถือครองพระเครื่อง 7 องค์ ได้มาระหว่างปี 2544-2549 รวมมูลค่า 1,880,000 บาท นาฬิกาบุรุษ IWC 1 เรือน มูลค่า 425,000 บาท 

ส่วนนางนฎา แจ้งถือครองเครื่องประดับ เครื่องเพชรต่าง ๆ กว่า 7.8 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีกระเป๋าถือสตรี 15 ใบ ได้มาระหว่างปี 2549-2563 รวมมูลค่า 2,561,800 บาท

สำหรับนายดนุชา ถือว่าเป็นหนึ่งใน “ลูกหม้อ” ของสภาพัฒน์ฯ โดยระหว่างปี 2553-2557 เป็น ผอ.สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ ปี 2557-2559 เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ปี 2559-2563 ขึ้นเป็นรองเลขาธิการ และปี 2563 เป็นเลขาธิการ ส่วนนางนฎา คู่สมรส ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการบริษัท ซิมเมอร์ เมตัล สแตนดาร์ด จำกัด