ปชป.ประชุมใหญ่18ธ.ค. จับตา!เลือก"รองหัวหน้าพรรค"คุมภาคใต้แทน"นิพิฏฐ์"

ปชป.ประชุมใหญ่18ธ.ค. จับตา!เลือก"รองหัวหน้าพรรค"คุมภาคใต้แทน"นิพิฏฐ์"

"ราเมศ" เผยกำหนดการประชุมใหญ่สามัญปชป.18ธ.ค.นี้ จับตาเลือกรองหัวหน้าพรรคคุมภาคใต้ แทน "นิพิฏฐ์" หลังเจ้าตัวไขก๊อก

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ว่า

พรรคประชาธิปัตย์ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2564 ใน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น.
ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ระเบียบวาระ รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การดำเนินการตามพรป.พรรคการเมือง มาตรา 43 และ มาตรา 61 รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปีที่ผ่านมา รับรองงบการเงิน ประจำปี 2563 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของพรรค แผนหรือโครงการที่จะดำเนินการกิจกรรมสำหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางการเมืองและการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

นายราเมศ กล่าวตอนท้ายว่า วาระสำคัญอีกเรื่องคือ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะการลาออกของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ และนายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรค ที่ได้ลาออก