"ไทยสร้างไทย"เปิดตัวอดีตนายแบงค์ยักษ์ใหญ่ เล็งตั้ง "กองทุนเครดิตปชช."

"ไทยสร้างไทย"เปิดตัวอดีตนายแบงค์ยักษ์ใหญ่ เล็งตั้ง "กองทุนเครดิตปชช."

“ไทยสร้างไทย” เปิดตัว "นพดล" นั่ง กก.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มุ่ง ช่วยคนตัวเล็ก เร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการ แก้ปัญหาบ้านเมือง เล็งตั้ง "กองทุนเครดิตประชาชน" ให้เข้าถึงสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เปิดตัวนายนพดล มังกรชัย อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย 

โดยนายนพดล กล่าวว่า จากการศึกษานโยบาย และเป้าหมายของพรรคไทยสร้างไทย ที่มีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของสังคมไทย จึงทำให้มีความตั้งใจที่อยากจะเข้ามาร่วมงานกับทางพรรค เพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจอย่างแสนสาหัส จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 

อีกทั้งยังเป็นพรรคที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ และผู้มีประสบการณ์โดยเฉพาะตนที่แม้ว่าจะผู้พิการแต่พรรคก็ให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะสามารถนำมาช่วยกำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์ของพรรคในการร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ จึงได้มาร่วมงานกับทางพรรคไทยสร้างไทย

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหากับวิกฤติเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี ได้สร้างผลกระทบกับประชาชนอย่างถ้วนหน้าพรรคไทยสร้างไทย เห็นว่าควรต้องมีการช่วยเหลือประชาชน และให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ให้สามารถกลับมาทำหากินได้เร็วที่สุด 

คณะทำงานด้านเศรษฐกิจ จึงมีนโยบายสำคัญ ทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน SMEs เพื่อให้SMEs โดยเฉพาะ Micro SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน Start Up เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา การจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรได้มีทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเอง

และที่สำคัญที่สุด คือ การจัดตั้ง "กองทุนเพื่อคนตัวเล็ก" หรือ กองทุนเครดิตประชาชน ที่จะช่วยเหลือให้คนตัวเล็กที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเงินสินเชื่อในระบบปกติได้ ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ ซึ่งคนกลุ่มนี้มีมากกว่า 30 ล้านคน โดยให้วงเงินกู้ตั้งแต่ 3,000 ถึง 50,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ทั้งนี้ หากกองทุนนี้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ระบบเศรษฐกิจการใช้จ่ายของประชาชน และกำลังซื้อจะเพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนในระบบการเงินของประเทศ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น เข้มแข็งมากขึ้น 

ด้วยความตั้งใจของพรรคไทยสร้างไทยที่จะเสริมพลัง(empower) และปลดปล่อย (liberate) คนตัวเล็ก เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีอนาคตที่ดีที่สุด แข็งแรงที่สุด เพื่อคนทุกคน